VOLFRAM

W sembolüyle gösterilen metalik bir element. Bulunuşu: Yeryüzünde mineral damarlarında ve nehir sularının getirdiği maden birikintilerinde bulunur. En önemli minerali kalsiyum volframat (CaW04) bileşiminde olan Scheelit adlı mineraldir. Bundan başka vvolframit [(fe,Mn)W04], hübnerit (MnWO)4 veferberit (FeW04) mineralleri de vardır. En önemli volfram kaynakları Burma’da bulunur. Üretimin iyi olduğu bir ülke de Portekiz’dir. Bundan başka A.B.D.’nin bazı bölgelerinde de kıymetli volfram kaynaklan mevcuttur. Özellikleri: Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,92’ dir. Erime noktası 3410°C, kaynama noktası 5930°C ve özgül ağırlığı 19,3 g/cm”tür. Elektron düzeni (Xe) 4 f14 5d4 6s2 seklinde olup, bileşiklerinde 2+3+4+5+5+ ve 6+ değerliklerini alabilmektedir. Volfram parlak,camı çizebilecek kadar sert ve dövülebilir bir metaldir. Hava oksijenine karşı çok dayanıklı olup, kızıl derecede WO, meydana getirerek yanar. Mineral asıdlerinden kolay etkilenmez. Florür asidi ve altın suyu bile çok yavaş etki eder. Alkalihidroksidlerle eritilirse volframat durumuna geçer. Bileşikleri arasında en önemlileri H,W04 (volframat asidi), W 03, WC12, VC14 ve WCl6’dür. Elde Edişi ve Kullanılışı: Volfram minerallerinden sodanın eritmesiyle önce sodyum volframat yapılır. Elde edilen çözeltinin asidlendirilmesi ile W 03 çökeltisi meydana gelir. Bu da H2 ile 1200°C dolaylannda indirgenirse saf metalik voIfrany>iyah toz halinde ele geçer. Saf metalik volfram Goldschmitt projesiyle de elde edilir. Bu proseste volframat asidi alüminyum talaşı ile veya mangal kömürü ile elektrik lınnında indirgenerek elementel volfram elde edilir. Volfram demir, alüminyum gibi metallerle iyi özellikleri haiz alaşımlar yapar. Volfram çeliği oldukça sert, sağlam, yüksek manyetik özellikli ve kolay paslanmayan bir çeliktir. Volframın alüminyum ile olan alaşımı hafif ve sert olduğundan bundan otomobil konstrüksi- yonlarında geniş çapta istifade edilir.Volfram erime noktasının çok yüksek olması sebebiyle elektrik ampullerinde ve fırınlarda direnç teli olarak kullanılır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)