Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Vlad Dracul’ Ve Kosova Savaşı Ve Bazı Bilgiler

Vlad Dracul’ Ve Kosova Savaşı Ve Bazı Bilgiler

DAMURİT i. (mineraloji bilgini A. Da-mour’un adından fr. damourite). Miner. Muskovit cinsinden mika çeşidi. DAMURİTZASYON i. (fr. damouritisa-tion). Taşbilimi. Feldispatların ayrışmayle damurite dönüşmesi.

DAMYANİÇ veya DAMJANİCS (Jânos), macar generali (Staza 1804-Arad’da asıldı 1849). 1848 İhtilâline katıldı ve Kossuth tarafından macar ordusunun iki taburuna komutan tayin edildi. Hatvan, Gödöllö ve Komarno çarpışmalarında kendini gösterdi. Bu son savaşta bir bacağını kaybetti. Arad’-da kıstırıldı ve Ruslara teslim olmak zorunda kaldı. Ruslar da kendisini AvusturyalIlara teslim ettiler. «Arad’ın 13 kurbanından biri oldu.

DAMJANİCH

DAMJANİCH

 

 

 

DAN i. (onomatope). Tabanca, can v.b.’-den çıkan ses: Sağa sola sallanıp, dan, dan çaldı çanlar i Durmadan çaldı çanlar, durmadan çaldı çanlar (N.F. Kısakü-rek).

Dan dan veya dan dun blş. i. Patlayan silâh v.b. şeylerden çıkan kaba sesleri belirtir.

DAN i. Spor. Siyah kuşak sahibi cudocula-rın ek mertebesi. (Dan’lar takkelerle belirtilir.)
DAN i. (fars. dün). Esk. Bk. DANE.

DAN ek (fars. -dan). Esk. «içinde bulunduran» anlamı veya türkçe -lık, -lik ekinin göreviyle bileşik sıfatlarda kullanılır: Ateş-dan, ateşlik; buhur-dan, içinde buhur, ödağacı gibi kokular yakılan kap; cüz-dan, içinde öteberi bulunduran, iğne-dan, iğnelik; kalem-dan, kalemlik; nemek-dan, tuzluk; gülab-dan, içinde gül suyu bulunduran (şişe) v.b.

Dil. bil. Fars, -dân eki âlet veya yer bildiren -lık, -lik ekiyle aynı görevi paylaşmasına Tağmen birçok yerde bu iki ek, -danlık ve ünlü uyumuyle -denlik biçiminde bir arada kullanılır: Çaydanlık, yağdanlık, iğnedanlık, buhurdanlık, gülabdanlık v.b.
DAN. Esk. coğ. Filistin’de şehir, Dan kabilesi topraklarında, Ürdün ırmağının kaynağı yakınında, önceleri adı Lais idi, şehri ele geçiren İsrail kavminin adını aldı. Tapmağı, Kuzey krallığının dinî merkezle-rindendi. Şehrin kalıntıları İsrail’in kuzey ucunda, Metulla yakınındaki Tell-el-KadV-dedir. 1930’da kalıntıları yakınında Dan kibbutz’u kuruldu.

DAN, efsanevî Danimarka krallarının adı; bunlardan birinin Danimarka ve başka biriayarı buhar haznesi
nin de İngiliz halkının atası olduğu  içimdir.

kosova savaşı

kosova savaşı

 

DAN, Yakup ile Bilha’nın oğlu, Rahel’in hizmetçisi, on iki İsrail kabilesinden birinin atası.

DAN I, Eflak voyvodası Radıı l’in oğlu (1384-1386); 1385’te tahta çıktı, bulgar çarı Şişman’a karşı çarpışırken öldü. Yerine” kardeşi ihtiyar Mircea geçti. Dan II, Eflak voyvodası. Dan I’in oğlu (öl. 1431 [?]); Türklerin yardımıyle 1420-1421 ’de amcası İhtiyar Mircea’nın oğlu Mihaiu I’in elinden tahtı aldı, sonra Macarların yanında Türklere karşı savaştı. Savaşı kazandı. Türklerin desteklediği hasmı Radu II’yi de macar kralı Zsigmond’un yardımıyle yendi. Dircea’nın evlilik dışı oğlu Alexandru Aldea tahtı elinden aldı. Dan m, Eflak voyvodası. Basarab U’nin oğlu (öl. 1448). 1446’da Basarab Il’yi deviren Vlad Dracul’-un yerine geçti, Kosova savaşında öldü.

 Vlad Dracul’

. Vlad Dracul’

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.