Vize

Bir ülkeye girmek veya ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izin. Bir ülkeden çıkış yapabilmek için yetkili makamlardan alınması gereken vizeye “çıkış vizesi”; buna karşılık bir ülkeye giriş yapabilmek maksadıyla alınan vizeye de “giriş vizesi” denilir. Bir yabancı ülkeye girmeden önce o ülkenin konsolosluklarında pasaportu vize yaptırmak gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girebilmeleri için, pasaportla- nnı yurt dışındaki yetkili Türk makamlarından (konsolosluklardan) “vize” almalan mecburidir. Fakat her ülke vize şartı koymamış olabilir. Bunda daha çok karşılıklı anlaşmalar veya ülkelerin kanunlannda gösterilen belirli istisnalar esastır. Meselâ Ortak Pazar’a dahil olan devletler, bazı Avrupa Konseyi Antlaşmasına katılmış bulunan ülkeler, aralarında karşılıklı olarakvize almak mecburiyetini kaldırmışlardır. Bu ülkelere girip çıkmalarda anlaşmalı devletlerin vatandaşları için, pasaport belgesi yeterli görülmüştür. Türkiye’den başka ülkelere yapılan çıkış, kural olarak vizeye bağlı değildir. Fakat birçok Avrupa ülkeleri Türkiye’ye kaışı vize şartı koymuşlardır. Bilhassa yurtlarında Türk işçilerinin çalıştığı Almanya, Fransa gibi ülkeler bu hususta önde gelmektedir. Türkiye ise, bunlara karşı ayni uygulamaya gitmemiştir. Anlaşmalarla kaldırdığı vize şartını kaldırmayarak yaptığı antlaşmalara sadakat göstermiştir. Türkiye’nin şartlan (turizm, yabancı ülkelerde çalışan işçiler ve siyasî bakımdan) bunu gerektirmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)