VİTİLİGO

Halk arasında ala diye bilinen, derideki pigment (renk) hücrelerinin (melanositlerin) yıkımı ve krfybına bağlı gelişen bir renk bozukluğu. Ciddî kozma- tyk problemlere sebep olabilen beyaz deri lekeleri ile ^Karakterlidir. Beyaz deri hastalıklarından en sık görülenidir. Toplumun % 1 kadarında Vitiligo vardır. En sık 20 yaş civannda görülür. Erkek ve kadında görülme sıklığı aynıdır. Siyah ırkta daha çoktur. Sebebi kesin olarak bilinmemekle beraber otoim- mün, anormal sinir tembihi, melanositlerin kimyevî olarak kendini yakması ve irsî teoriler sebep olarak gösterilmektedir. Bunlardan en bariz olanı irsî teoridir ki vitiligolulann % 30’unun ailesinde aynı durum vardır. Vitiligo vakalarının çoğunda bazı ilâve hastalıklar bulunur: Trioid bozukluğu, böbrek üstü bezi yetmezliği, şeker hastalığı, halonevüs, pemisiyoz anemi gibi. Vitiligo genellikle iki taraflı ve sıklıkla simetriktir. Keskin kanarlıdır. Bazan sınırı deriden kabarık ve koyudur. Tipik lekeler, kemik çıkıntıları, vücucUın dışa açılan yerleri (ağız, burun, göz, üreme organları çevresi), vücut kıvrımları (kasık ve koltuk altı) ve tazyik altında kalan yerlerdedir. Geçen zamanla açık renklilik yayılır. Ciddî, fizikî ve ruhî stresler lekeleri ortaya çıkarır, büyütür. (Ağır güneş yanığı, cerrahî müdahale, gebelik, fenol gibi kimyevî maddeler, iş kaybı gibi.) Kıl follikülleri ve gözdeki pigment hücreleri ise mevcuttur. Ancak lekelerin üstündeki kıllar beyaz olabilir ama genellikle gridir. Aile hikâyesi ve tipik görünüm teşhis koydurur. Sarışınlarda Wood lâmbası muayenesi benzer lekelerden ayırır. Biyopsi alınırsa elektron mikroskopisinde pigment hücrelerinin yokluğu görülür. Ayrıca eşlik eden hastalıklar açısından araştırmalar yapılır. Tedavi: Repigmentasyon (yeniden renklendirme), Tedavisi: Vak’alann bir kısmı ağızdan psöralen alıp ve 1-2 saat sonra güneş ışığına maruziyet veya sunî mor ötesi ışına maruziyetle düzelebilir. Bu tedavi ile kıl folli- küllerinden yeni pigment meydana gelmektedir. Depigmentasyon (Renksizleştirme) Tedavisi: Vücudun yansından çoğu vitiligolu ise depigmentasyon teda- visi yapılır. Bunda normal deri sahalarında Hidroginon, Monobenzone Eter Kremi sürerek aradaki pigment hücreleri de harap edilir ve tek bir renk sağlanır. Bunların dışında kozmetiklerle boyayarak lekeler örtülebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)