VİCTORİA ŞELALESİ

Afrika’da, Zambesi nehri üzerinde, Güney Rodezya ve Kuzey Rodezya sınırlan- nına birleştiği noktada yeralan bir şelâle. Victoria şelâlesi 16 Ekim 1855’de David Liginstone tarafından keşfedilmiş ve isimlendirilmiştir. Keşiften sonra, 1904yılında şelâlenin altına demir ve karayolu köprüleri yapılmıştır. Bölgenin 12 km. kuzeyine kurulan living- stone kasabası ise, yüzyılımızda büyük gelişme göstermiştir. Şelâle turist çekmesi ve hidroelektrik enerji kaynağı olarak kullanılması ile Kuzey Rodezya’ya büyük İktisadî faydalar getirmektedir. Victoria şelâlesi, yaklaşık 60 m. yükseklikten büyük bir gürültüyle akar. Bu sırada suların çarparak püskürmesi ile geniş bir bulut meydana gelir. Genişliği yaklaşık 50 m.’dir. Bölgedeki halkın konuştuğu Mokolulu lisanında Victoria şelâlesine “gürüldeyen duman” mânâsına gelen “mosioatunya” denmektedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)