vezir

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osmanzade Ahmed Taib, Hadikat üi-vüzera (İstanbul, 1271 [1855]). — i. H. Uzunçarşılı, OsmanlI tarihine ait yeni bir vesikanın ehemmiyeti ve izahı ve bu münasebetle OsmanlIlarda ilk vezirlere dair mütalaa (Belleten, sayı 9, Ankara, 1939); Osmanlı devleti teşkilatına medhal (Ankara, 1941); Osmanlı devletinin merkez ue bahriye teşkilatı (Ankara, 1948). — A. Taneri, Büyük Selçuklu imparatorluğu’hda vezirlik (Tarih araştırmaları dergisi, c. V, sayı 8-9, Ankara, 1967).


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.