Veysi

Osmanlı edip, şair ve tarih yazarlarından. Asıl ismi Üveys ibni Mehmed’dir. Alaşehirli Kadı Mehmed’ in oğlu olup, 1561 ’de Alaşehir’de doğdu. Mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Kadı tayin edildi. Mısır, Anadolu, Rumeli ve Üsküp’te çok bulunduğundan “Üskübî” lakabı verildi. Veysî, edebiyat türlerinden inşa’da meşhûr eserler verdi. İnşaanın en büyük mümessilidir. Münşilerin piri kabul edilir. Kelime ve gruplannı kafiyelendirerek bir iç ahenk, aynı mânâdaki kelimeleri yan yana kullanarak nesri süslerdi. Kuvvetli bir şair olup, divanı da vardır. Hicvi çok kuvvetlidir. “Siyer-i Veysî” denilen “Durret- ül-tac fı sîreti Sahib-il-mi’rac”, “ Habnâme-i Veysî” de denilen “Habnâme” ve “Münşeat” adlı eserleri vardır. Veysî, Üsküp’de 15 Ağustos 1628’de vefat etti. Kabri Üsküp’tedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)