Veysel Karani ve Anneye İtaat

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Veysel Karânî, aşkı Resûlullah ile yanıp tutuşmuştur. Tek emeli, biricik gâyesi Resûlullah’m mübârekcemâlini görmekti. Bu aşk ile günler gelip geçiyordu.Bir gün annesine:— Anneciğim! Eğer müsaade edersen gidip sevgili Peygamberimizin mübârek yüzünü göreyim. GidipMedine’de ziyaret edeyim, dedi.Veysel Karânî’nin anası uzun uzun düşündü.Sonra:— Bir şartla izin veririm, Resûlullah’ı hâne-i saâdetlerinde (mübârek evinde) ziyaret edeceksin. Başka yerde değil, dedi.Âşık-ı Resûl olan Veysel Karânî anam izin verdidiye sevinç içinde Medine yoluna düştü. Günlerce yolculuktan sonra Medine’ye ulaştı. Peygamberimizinevini sordu. Gösterdiler. Hâne-i Saâdetin kapısını çaldı. İçeriden Hz. Âişe vâlidemiz:— Kim o? diye seslendi. Veysel Karânî:— Benim, ben. Veysel, Yemen’in Karan köyündengeldim. Resûlullahı ziyâret için geldim dedi. Hz. Âişevâlidemiz:Resûlü Ekrem Mescide gitti, hemen oracıkta görebilirsin dedi. Veysel Karânî:— Ah! dedi. Gidemem, anamın izni buraya kadar. dedi.Hz. Âişe (Radıyallahü anhâ) vâlidemiz:— Ey Allah’ın kulu! Kimsin sen? dedi. Veysel.— Adım Veysel’dir. Yemen’in. Karan köyündenim.Çobanlık yaparım. Sevgili Efendimizi ziyaret için buraya kadar anacığımdan izin almıştım,’ demek ki görmek nasip değilmiş» diyerek gerisin geriye döndü.Resülullah, Mescidden döndüklerinde:— Yâ Âişe! Buraya Üveys (Veysel) mi geldi?Onun beni bu dünyada görmesi nasıp olmayacak. Allah onu imtihan ediyor. Annesine olan itâatmm derecesini ölçüyor, dedi.Veysel Karânî anasına geldi, olanları derin birah çekerek anlattı. Üzüntü ve kederinden sararıp solmuştu. Anası:— Üzülme oğıum, üzülme dedi, Sen beni memnunettin ya, Allah da seni memnun edecek. Sevgili Efendimizi öbür dünyada göreceksin, Şefâatma ereceksindedi.İZÂH VE AÇIKLAMA:Ey Hak yolcusu! Bu sadakat örneğini ancak o büyük insanlar verebilir. Bu gösterilen sadakat (doğruluk) dan dolayıdır ki, bu mübarekler o büyük derecelere ermişlerdir. Aşkla günlerce aylarca yol gitmiş,Yemen’den, Medine’ye gelmiş, aşkıyla yandığı O yücesevgili evinin bitişiğinde Mescidde bulunuyor. VeyselKaranı buraya kadar izinim var diyor. O yüce sevgiliyi görmeden gerisin geriye dönüyor.Bunu akla sorarsan akıl hal edemez!..Veysel Karânî bu anasına olan doğruluğunun (sadakatinin) itaatinin karşılığını kat kat görmüştür. Resûlullah (A.S.) vasiyet etti bu hırkamı Veysel Karâniye götüreceksiniz, diye Ashaba vasiyet etti. Resûlullahm Hırka-ı Saadetini Hz. Ömer ve Hz. Ali (R.A.)Efendimiz, Yemen’in Karan köyüne gidip Veysel Karânî’yi bulup bizzat kendileri ona teslim ettiler. Gördün mü? Kardeşim Sadâkatin mükâfatını. Kim, Al­lah der, her işini Allah için yapar, onun sonu Allah’ınlütüflanna mazhar olmaktır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.