VERSAİLLES (VERSAY) SARAYI

Fransa’ nm meşhûr tarihî sarayı. Kuzey Fransa’da Paris yakınlarındaki Versailles Kasabası’ndadır. Fransa krallann- dan Ondördüncü Louis (1643-1715) zamanında yapıldı. Saray adını, bulunduğu Versailles Kasabası’ ndan alır. Versay Sarayı’ni, Louis; babasının 1624 yılında yaptırdığı küçük bir av köşkünü de muhafaza etmek üzere plânı hazırlattı. Mimar Vau idâresinde 166l’de hazırlıklar başlatıldı. Kral Louis, çalışmalan bizzat yerinde sık sık takip etti. Mimar Vau’nun ölmesiyle saray inşaatını Mimar Jules Hardouin Monsart devam ettirdi. 1682’de kısmen tamamlanınca, Louis saraya taşındı. Fransa Versay Saray’ından idâre edilmeye başlanıldı. Ondördüncü Louis zamanında en son 1710’da saraya kilise yapıld^. Onbeşinci Louis (1715-1774) zamanında da büyük ilâveler ve süslemeler yapıldı. Versay Sarayı’nın inşaatı Napoléon Bonaparte, Louis-Philippe zamanla- nnda da devam etti. Sarayın çeşitli gayelerle yapılan çok oda ve bölümleri olmasına rağmen zarurî ihtiyaçlar için dahi olsa helâ ve banyosu yoktu. Versay Sarayı şato tipinde olduğundan, Versailles Şatosu da denir. Sarayın bir de meşhûr bahçesi vardır. Sarayın Aynalı Salonu meşhûr olup, Almanya’nın kuruluş ilânı ve Birinci Cihan Harbi’nde Almanya’nın mağlûbiyeti kabulü andlaşması burada imzalandı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)