Vernik

Cisimlerin yüzeylerine sürülerek onları atmosfer tesirlerinden koruyan ve parlak görünmelerini sağlayan herhangi bir çözücüde çözünmüş reçine. Vernik en çok ağaç işlerinde mobilyaların parlaklığını sağlamak, ağacm desenlerini daha iyi meydana çıkararak gösterişini arttırmak maksadı ile kullanılır. Verniklenmiş mobilyada oyma kısımlar ışık parlaması, gölge düşmesi ile daha göz alıcı bir durum alır.Vernik işleri eski Mısırlılar, Çinliler, Hintliler ve Japonlar tarafından M.Ö. 600’senelerinden beri kullanıldığı, bulunan bazı tarihî eserlerden anlaşılmaktadır. Verniğin Avrupa’da kullanılmaya başlaması Onyedinci yüzyıla rastlar. Vernikle yapılanişlerde iyi bir netice elde edebilmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Verniğin akışkan olması hertarafta yoğunluğu ve renginin aynı olması, sürüldüğü yerde düzgün bir satıh meydana getirmesi, çabuk kuruması, sürüldüğü zeminin desenlerini göstermesi ve atmosfer şartlarına dayanıklı olması lâzımdır. Verniklerin cinslerine göre içinde ihtiva ettiği reçine ve çözücüsü (solvent) farklıdır. Vernik ruhu olarak adlaıjdırılan ve sürüldüğü yerde ince şeffaf bir tabaka meydana getiren vernikler lak, çamsakızı, üreformalde- hid, vinil reçineleri, akrilik asit reçineleri ve klorlandırılmış kauçuk gibi film yapıcı maddelerin terebentin, toluen, nafta ve alkolde eritilmesinden elde edilir. Bu tür vernikler kağıtları, trafik yol işaretlerini, gemilerde böcek kovucu boyalan v.s. kaplamak maksadı ile çok kullanılır. Vernikler reçine, yağ, boya maddesi ve eriticisi ile yapılırsa atmosfer şartlanna oldukça dayanıklı, titreşim, su ve kimyevî maddeler gibi ortam şartlanna elverişli, kullanma sahası çok olan vernik elde edilmiş olur. Mobilya vernikleri, yer döşeme vernikleri, elektrikli cihazlarda yalıtkan olarak kullanılan vernikler, matbaa vernikleri bu cinstendir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)