URVE BİN ZÜBEYR (r.a),

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Tâbiînden ve
Medine’deki Fukahâ-i Şeb’a’dan. (Yedi
büyük âlimden biri.ı Künyesi Ebû Abdillah.
22 (m. 643)’de doğdu. 94 (m. 712; tarihinde
Hz. Ömer (r.a.) hilâfetinin sonlarında
Medine’de vefât etti. Babası Zübeyr bin
Avvam (r.a; Cennetle müjdelenen Eshâb-ı
kirâmdan birisidir. Peygamber efendimizin
halası Safiyye’nin oğludur. Urve hazretlerinin
annesi, Ebû Bekir Sıddîk’ın (r.a/
kızı, Esma’dır. Abdullah bin Zübeyr (r.aı,
Hz. Urve’nin ana-baba bir kardeşidir.
Busra ve Mısır’a gitti. Mısır’da evlendi ve
orada yerleşti. Yedi sene orada kaldı. Şam’
da Velid bin Abdülmelik’in yanında iken
bir ayağında yara çıkıp, kangren oldu.
Tâbiblerin karan ile Velid bin Abdülmelik’
in yanında ayağı kesileceği zaman, bayıltacak
ve uyuşturacak hiçbir ilâç almaya
razı olmamış, ameliyat esnasında hiç
sesini çıkarmamıştı. Hatta o sırada, odanın
içinde biriyle konuşmakta olan Velid,
ancak ayağının kesilmesinden sonra, ameliyatın
bittiğinden haberi olan Urve hazretlerinin
sabnna hayran olmuştu. O
günlerde de oğlu Muhammed, Velid’in ahı-
nnda bir atın tekme vurmasıyla hayatını
kaybetmişti. Bu hâdiseden sonra Medine’
ye döndü.
Babası Zübeyr bin Avvam’dan, Zeyd
bin Sâbit, Üsâme bin Zeyd, Hz. Âişe, Ebû
Hureyre (r.anhüm/ ve başkalarından
hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Ondan da
oğullan, Hişam, Muhammed, Osman,
Yahya, Abdullah, torunu Amr bin Abdillah,
Zuhri ve başka âlimler hadîs-i şerif bildirmişlerdir.
Hadîs ilminde güvenilir bir
zâttır.
Zuhri (r.a>: “Bunu ilim konusunda bitmeyen
bir deniz buldum” der. Urve hazretlerinin
oğlu Hişam da “Babam, Ramazan ve
Kurban bayramlarının dışında daima oruç
•tutardı. Hatta oruçlu olarak vefât etti” der.
• O, hergün, Kur’ân-ı kerimin dörtte birini
okurdu. Geceleri de ibâdetle geçirirdi.Abdülmelik bin Mervan: “Cennet ehlinden
birisini görmek isteyen, Urve bin Zübeyr’e
baksın.” demiştir. Urve hazretleri salih ve
cömert bir zât idi.
Urve bin Zübeyr’in (r.a/ rivâyet ettiği
hadîs-i şerifler:
“Ümmetimin en kötüleri, E s kâ­
bıma dil uzatanlardır. ”
“Resûlullah (s.a.v) helâya girdiklerinde
başını örterdi”.
“K im yeryüzünden zulümle bir
karış alırsa, Allahü teâlâ o bir karışı,
yedi kattaki m iktariyle kıyam et
gününde, onun boynuna asar. ”
“Kim Allahü teâlâ’nın rızası için
bir mescid yaparsa, Allahü teâlâ da
ona Cennette bir ev ihsân eder. ”
Bu büyük âlim buyurdular ki:
“Bir kimsede bir iyilik görürseniz, o iyiliği
ona sevdiriniz. Biliniz ki, o kişinin
yanında, o iyiliğin benzeri başka iyilikler
de vardır. Aynı şekilde, bir kimsede bir
kötülük görürseniz, onu sevdirmeyiniz.
Çünki, o kişinin yanında daha başka kötü­
lükler de vardır.”
Urve hazretleri oğullarına şöyle nasihat
ederdi: “ilim öğreniniz. Çünki siz,
şimdi içerisinde bulunduğunuz cemaatin
küçüklerisiniz. Fakat ilerde başka bir
cemaatın büyükleri olabilirsiniz. Cehâlet
ne çirkin bir şey. özellikle yaşlı bir kimsenin
cehâleti.”
1) Vefeyât-ül-a’yân cild-3, sh. 225
2) Tabakât-ı İbn-i S a’d cild-5, sh. 178
3) Tezkiret-ül-huffaz cild-1, sh. 162
4) Şezerat-üz-zeheb cild-1, sh. 103
5) Tabakât-ul-kübrâ cild-1, sh. 30
6) Tam ilm ihal S e’âdet-i Ebediyye sh. 1079
7) Hilyet-ül-evliyâ cild-2, sh. 179


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.