Umre

Umre, belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama
girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan
çıkarak yapılan ibadetin adıdır. Umrenin iki ferzi var
dır: İhram ve tavaf. Şafiî mezhebinde bunlara ilâveten
say ve tıraş da umrenin farzlanndandır.
Umre ile hac arasındaki farklar şunlardır:
• Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir. (Şâfıî
âlimlerinin büyük bir çoğunluğuna göre umre de farz bir iba
dettir.)
• Hac yılın belli zamanında yapılır, umre ise yılın
herhangi bir zamanında yapılabilir.
• Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme
yoktur.
Umrenin yapılışı ise şöyledir: • Mîkât denilen yerde umre için ihrama niyet edilerek telbiye getirilir. Bu andan itibaren ihramdan çıkana kadar ihram yasaklarına riayet edilir.
• Mekke’ye varınca Kâbe’ye gidilerek umre tavafı yapılır ve iki
rekat tavaf namazı kılınır.
• Safâ ile Merve arasında say yapılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)