Anasayfa » wiki » Uhud

Uhud

Bedir Gazvesi’nin üzerinden on üç ay geçmişti. Mekkeliler, ci
vardaki kabilelerden de destek alarak 3000 kişilik büyük bir ordu
topladılar. Medine’ye doğru yola çıktılar. Müslümanlar ise 1000
kişilik bir orduyla Medine’den ayrıldılar. Münafıkların reisi olan
Abdullah b. Übey, yolda bozgunculuk çıkararak beraberindeki
300 kişi ile birlikte geri döndü. Böylece müslümanlar, 300 kişilik
bir kayıpla Uhud dağının eteklerine kadar geldiler.
Hz. Peygamber(s a sJ müslüman askerlerin arkasına denk düşen
bir tepeye okçular yerleştirdi ve bu okçulara, ne olursa olsun bu
lundukları yeri terketmemelerini emretti. Savaşın başlangıcında
Mekkeliler müslümanların hamleleri karşısında bozguna uğrayıp
kaçmaya başladılar. Resûlullah’ın(s a s) tepeye yerleştirdiği okçular
düşmanın kaçtığını görünce harekete geçtiler ve yerlerini terk et
tiler. Müşrikler bu fırsatı değerlendirdiler, müslümanlara arkadan
saldırdılar. Böylece müslümanlar iki düşman kuvveti arasında
sıkışıp kaldılar.Zor anlar yaşayan müslümanlar, kayıp vermeye başladılar. Birçok
Müslüman şehit edildi. Bunlar arasında Hz. Peygamber’in(sa-s-)

amcası, Allah’ın arslanı Hz. Hamza da vardı. Savaşta
Peygamberimiz(sas) de mübarek yüzünden yaralandı.
Savaşın kızıştığı bir anda Resûlullah’ın ^ şehit olduğu söylentisi
yayıldı. Bu söylenti üzerine müşrikler, amaçlarına ulaştıklarını
sandılar. Artık Bedir’de ölen yakınlarının intikamını aldıklarını
düşünüyorlardı. Geri çekilip Mekke’ye döndüler.
Uhud Gazvesi sırasında Medine’deki yahudi kabilelerinden
Nadiroğulları antlaşmayı bozmuş, müşrikleri müslü-
manlara karşı tahrik etmişti. Hz. Peygamber,(sas)
antlaşmayı bozdukları için Uhud Gazvesinden
hemen sonra onların kalesini kuşatma altına
aldı. Çaresiz kalan Nadiroğulları, müslüman-
larla bir andaşma yaptılar ve Medine’yi terk
edip Hayber e yerleştiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.