Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Türkler’de Denizcilik

T ürkler’de denizcilik Selçuklular
devrinde başladı. İstanbul’u ve M arm ara adalarım
kuşatm ak için o zam anlar güçlü donanm alar kurulm a
ihtiyacı duyuldu. G em lik’i fetheden Selçuklular bu ralarda
tersaneler yapm aya başlayınca, Bizanslılar bu
durum u kendileri için bir tehlike kabul ederek, denizden
yapm ış oldukları saldırıyla, kızakları yakıp yok
ettiler. M arm ara da üstülük sağlayam ayan Selçuklular,
İzm ir’i zaptederek güçlü deniz donanm alarını kurdu.
Selçuklu Sultanı A lâaddin K eykubad A ntalya ve civarını
fethederek A lâiye’ (A lanya) da tersaneler kurdu.
Ç aka Bey’in idaresindeki T ürk donanm ası Midilli ve
Sakız adalarını fethetti (Bak. Ç aka Bey).
Selçuklular’dan sonra T ürkler’in denize çıkışı
A ydınoğulları’ndan U m ur bey zam anında gerçekleş­
miştir. Denizcilik alanında en büyük ilerleme Osm anlIlar
zam anında olm uştur. XVI. yüzyılda dünyanın en
güçlü denizci ülkesi O sm anlılardı. H atta A vrupa’nın
birleşik donanm asını tekbaşına yok edebilecek üstün
bir güçteydi. Yıldırım Beyazıd zam anında denizcilik
alanında büyük gelişmeler sağlanarak Ege kıyılarına
hâkim olundu. A ntalya’yı da elde eden O sm anhlar
A kdeniz’e açılm a im kânını buldular.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.