Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KİLAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ (Sandıklı İlçesi)

E ski eserleri : Belediye caddesindeki Ulucami, yer altından 100 yıl
önce meydana çıkmış olan K üçükcam i, Şuhut yolu üzerindeki H üdai camisi,
B ü yü k H am am , Ilıca H am am ı ve yakınındaki D avul köprüsü, H isar
ve çevresindeki Höyüklerden ibarettir.
1860 yılında, ilce olan Sandıklı’nın 1940 yılı sayımına göre 2067 4
erkek ve 24,767 si kadın olmak üzere 45,441 nüfusu vardır. Kasabada 6,879
kişi bulunur. H ocalar adında bir bucağı ve 77 köyü vardır.
İlce topraklarında çeşitli ürünler yetişirse de bunların içinde bilhassa
A rp a ve N ohut en meşhurdur. Kabuğunun ince ve danelerinin dolgun olmasından
arpalar, bira yapımına çok elverişlidir. Bu bakımdan Tekel
Bakanlığı tarafından buradan her yıl çok miktarda arpa satın alınmaktadır.
Bundan başka, Sandıklı ovasının nohııÛ&rı da iri daneli ve lezzetli
olmasından ötürü arpası kadar ünlüdür. Bunun için, ilçede leblebicilik
halkın belli başlı geçim vasıtalarından biridir. Kasabadaki dükkânların
dörtte birinin leblebici olması, bu ürünün ilce ekonomisindeki rolünü daha
açık anlatır. Kütahya vişnesi gibi olan vişneleri de meşhurdur. Bunlara
yün, deri ve çeşitli dokumalarını da katarsak ilçenin çıkardığı maddelerin
bir kısmını saymış oluruz.
Sandıklıda birkaç Tarım Kredi Kooperatifiyle bugün merkezde 214
tezgâhı bulunan Dokumacılar Kooperatifi ve Ziraat Bankasının Ajanı
vardır. Bu arada Belediyenin elektrik fabrikasıyle Antalya ve İkbal Kocaeli
anbarlarının Acentelerini de yazmalımız.
T Ü C C A R VE İŞ A D A M L A R I
A d ı ve soyadı Çalışma A lanı
Aziz Bilge Manifaturacı
Hakkı Geraıı Manifaturacı
Hüseyin Topbaş Yiyecek tüccarı
Mustafa Tiryaki Manifaturacı
Mehmet Çandır Yiyecek tüccarı
Osman Sarısaym Manifaturacı
Osman Yahşi Yiyecek tüccarı
Orhan Bilge Manifaturacı
Yunus Bilge Manifaturacı
Yunus Seymen Manifaturacı
Sandıklıda, okuma hevesi çoktur; bu gün merkezde, A li H üseyin
Kaya , Bahçeci, İlham , Barbaros adlarında dört ilk ve bir ortaokul ile
Bucak ve köylerinde 20 ilkokul vardır.
İlk okulu bitiren Sandıklı çocukları, orta tahsil için Afyon’a giderler;
bu öğrencilerin il merkezinde «Sandıklı Y urdu» adında bir pansiyonları
vardır; 60 kişiliktir. Burada her çocuğun yeme, içme, yatma ve çok
gerekli ihtiyaçları, 15 lira gibi küçük bir ücretle karşılanır. Bu pansiyonun,
ekmekte içinde olmak üzere bütün yiyeceği Sandıklıdan gönderilir.
Bu pansiyondan başka Afyon’da birçok evlerde ve öteki yurtlarda San•dıklılı
gençlere rastlanır. Bunlar, okumak için hiçbir fedakârlıktan çekinmezler.
İlçede iyi çalışan bir halkevi ile H ava, Çocuk Esirgem e ve K ızıla y
gibi hayır kurumlan bulunduğu gibi. O kul H im aye K urulları da vardır.
Tenkit etmeye değil, ten kit edilmeye alışınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.