Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ (Emirdağ ilçesi)

ve aynı vaziyette onbir rahibi gösteren kabartmalar görülür. Bunların
başlarında sivri külâhlar, üzerlerinde sade ve basit bir elbise, ayaklarında
da Asûrilerin uçlan kalkık kunduraları vardır. Bu levhada, sert bir
kalker üzerine işlenmiş, silâhsız ve ok atanları canlandıran başka kabartmalar
da vardır.
ikinci resim, sakallı ve evvelkiler gibi sade kıyafetli, başlarında aynı
külâh, bedenleri manto ile örtülü üç şahsı tasvir eder. Bunlardan sonra,
diğer iki resim ellerinde hususî işaretler ve hediyeler bulunan silâhlı
adamları gösteriyor ki; bu bir merasimi temsil etse gerektir. Beşinci levha
evvelkilerden daha önemli olup büyük şahısları temsil ettiği hissini vermektedir.
Duvarın sağ tarafındaki iki levha da ise, aynı kıyafette ve saç­
ları uzun, elbiselerinin geniş kolları kuşaklarına sokulmuş on kadın tasviri
körülür.
Diğer bir kabartmada da Kıraliçe yahut Tanrıçe olan büyük bir
kadın, bir arslana binmiş olduğu haide, bir dağdan gururla inmektedir;
sarkan saçları kemerine sokulmuştur. Diğer çeşitli taşlarda tarihî bir çok
kabartmalar vardır. Bütün bunlar, burada yaşamış olan milletlerin bilinmiyen
tarihlerini anlatır. Bu eserlerin daha ziyade A sû rî veya «A/erf» lere
ait olduğu sanılıyor.
(A daçalı) denilen tepede bir ziyaretgâh bulunduğu gibi Emirdağında
(E m ir Dede) türbesi gibi eski eserler vardır.
1940 yılı sayımına göre, 51.856 nüfusu bulunan Emirdağ İlçesinin
B ayat, D avulga, Ü m raniye adlarında üç bucağı ve 96 köyü vardır.
E m irdağ, çiftçilik bakımından, yurdumuzun en ileri yerlerinden biridir.
Halkın çoğu ziraatle ve geri kalanı da hayvancılıkla geçinir. Hububattan
bilhassa B u ğ d a y, A rp a , Y u la f ekilir. Arazinin çoğu ova olup ekime
elverişlidir.
Buğday, yalnız bolluğu bakımından değil, kalitesinin yüksekliği bakımından
da memleket buğdayları arasında yer alacak durumdadır.
E m irdağ yaylalarındaki otlakların zengin olmasından, başta koyun
olmak üzere, bu ilçede çok ve çeşitli hayvanlar beslenir. Halk hayvan
cinsini ıslah etmek için büyük bir gayret gösterir; buraya yakm Eskişehir
Çifteler Harasından bu hususta çok faydalanmaktadır. Hububatla
birlikte Canlı hayvan, Hayvan derisi, Tereyağı, Peynir, Yumurta,■ Haşhaş
yağı ve Afyon sakızı bu ilçenin belli başlı gelir kaynaklarıdır. İhracatın
■ ııihim bir kısmını, Çay Bucağıyla Eskişehir istasyonlarından yapar.
• E m irdağ, ilerisi için büyük ümit veren ilçelerimiz arasındadır. Sanayide
bir gelişme yoksa da küçük sanatlerdan arabacılık ileridir. Her yıl
Konya, Niğde ve Denizliye yüzlerce araba satılır. Kasabada Ziraat Bankası
Aiansı vardır.
TÜCCAR VE İŞ ADAMLARI
A d ı ve Soyadı Çalı f ma alanı
Abdullah Yener Demir tüccarı
A li Sağlam Manifaturacı
Durmuş Kula Manifaturacı
Emin Erenoğlu ” Manifaturacı
Hüseyin Aksoy Demir tüccarı
İzzet Erenoğlu Manifaturacı
Tiftik , dünyaya T ürk yurdundan yayıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.