Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ, (Bolvadin İlçesi)

«D u ra jeri» denilen mevkide idi «P olijbotos» yahut «P olijbotum » adiyle
anılırdı, (¡sadan önce 1500) de şimdiki yerine taşınmıştır.
Tarihte ilkin Ferikyalılarm adiyle birlikte geçen B olvadin, sonradan
sıı asiyle Lidya, İran, Yunan ve B ergam a Krallığına bağlanmıştır.
Kasaba, eski B a ğ d a t Yolu üzerinde ve önemli bir mevkide bulunmasından
ötürü bir çok savaşlar görmüştür. Haçlı Seferlerinde kamilen harap
olmuş ve ayrıca Selçuk ve B izans Orduları arasındaki yıkıcı savaşlara
sahne olmuştur. Bir müddet Selçukiler ve ondan sonra da E şref O ğ u lları
elinde kalan Bolvadin, M urat I. zamanında O sm anlılara geçmiştir.
Bundan sonra sürekli bir idareye kavuşan B olvadin, Kanuni devrinde yeniden
imar edilmiştir. Bu tarihte yapılan eserler, halâ durmaktadır. Zamanın
meşhur vezirlerinden R üsiem Paşa, -büyük Türk mimarı S in a n ’ın
yardımıyle- bir cami, bir hamam ve bir çeşme, Lala Sinan Paşa da
bir cami, bir hamam ve bir” de imaret yaptırmışlardır. Ayrıca Tebriz ve
B a ğ d a t Seferlerine hazırlık olmak üzere, Bolvadin – İshaklı yolu arasında,
A k a r Ç ay üzerinde, Mimar Sinan tarafından bir köprü yapılmıştır ki :
Bugün 64 gözü olan bu köprü, baştanbaşa mermerden olup 200 metre
uzunluğundadır.
BolvadinAe, Selçukiler devrine ait eser yoksa da, Osmanlılardaıı kalma
Cami, Türbe, Çeşme, Kervansaray gibi tarihi eserler çoktur.
Bolvadin, verimli bir arazide ve Emirdağlarmm eteklerine yakın bir
yerde kurulmuştur. Bu dağların arasından, Eskişehire giden «K apaklı
B eli» önünde olduğu gibi Afyondan Konya’ya doğru uzanan ovanın d a ‘
üzerinde bulunduğu için, tarih boyunca önem kazanmış bir kasabadır.
Bolvadin’in 1940 yılı sayımına göre, 45,151 nüfusu, Ç ay ve İsh a k lı
adında iki Bucağı ve 46 köyü vardır.
İlçede halk, en çok çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşır. Topraklarında
B uğday, A rpa, M ercimek, N ohut, Fasulye, Burçak, P atates, A fy o n , Ş eker
Pancarı gibi çeşitli ürünler yetişir. Bunlarla birlikte, D eri, Yün, T iftik ,
S ü t, Yum urta, P eynir ve bilhassa T ereyağıyla K aym ak, ilçenin elde
ettiği maddelerin başında gelir.
BolvadinAe, başta koyun olmak üzere, türlü cins hayvan beslenir.
Eber gölü kıyılarında kamıştan yapılmış ağıllarda her sene yüzbinlerce
koyun yetiştirilmektedir. Bu koyunların sütünden hem bol, hem makbul
Peynir, Yağ, ve Kaymak yapılır.
Eber gölünden tatlı su balıkları tutulur. Bu balıklardan, Konya ve
Afyona da gönderilir. Ayrıca, bu gölden kesilen sazlar, evlerin üstünü
örtmekte kullanıldığı gibi bunlardan dokunan hasırlar komşu kasabalara
satılarak ayrıca bir gelir sağlanır.
B olvadin, İstanbul ve diğer illerden Manifatura, Üzüm, Zeytin, Zeytinyağı,
Sabun, ziraat âletleri ve hırdavat satın alır.
BolvadinAe biri ilce merkezinde diğeri Çay Bucağında olmak üzere
iki elektrik fabrikası, iki un fabrikası, işler vaziyette 50 su değirmeni
ve biri merkezde öteki Çay Bucağında, iki Tarım Kredi Kooperatifiyle
bir de Ziraat Bankasının ajansı vardır.
TÜCCAR VE İŞ ADAMLARI
A d ı ve soyadı Çalışma alanı
Ali Osman Nasbioğlu Çiftçi ve mandıra sahibi
Emin Kelek Manifaturacı
Ü lkü, yu rt ve m illet hizm etinde toplanır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.