Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ

nesinde eski ve yeni harflerle yazılmış her konuda değerli eserle” bulunmaktadır.
Halkevi Kütüphanesi de bu kütüphanenin yakınında ve her ikisi
de istasyon Caddesindedir.
Y a y ın : Şehirde H aber adlı haftada 3 gün yayınlanan bir gazete
ile T aşpm ar adında aylık bir halkevi dergisi çıkarılmaktadır.
B asım eoleri: Afyon’da D oğan, (M ıırat D o ğ a n ın ) ik a z, (S e rvet
K o ç’u n ) Z afer, ( A r if K o ç’un) ve N u r (B a y Z iy a ’n m ) olmak üzere
dört basımevi vardır. Buralarda kitap ve dergi basılabilir.A fy o n şehrinde Abdurrahm an Ş e ref A y y ıld ız ’la M urat D oğan’ın
kitapevleri ve M illî E ğ itim Bakanlığı Yayınevi vardır.
Spor hayatı : Afyon’da spor hevesi oldukça fazladır Şehirde
spor merakı ve sevgisi bir çok kulüplerin doğmasına sebep olmuştur. Bugün
Gençler B irliği, D em irspor, A la y Gücü, ve Lise K lübü’nün sporun
gelişmesine hizmetleri görülmektedir. H a lkevi S p o r K ulübü’nünde çalış­
maları, sporun biraz daha ilerlemesine büyük faydaları dokunmaktadır.
Şehre modern bir stadyom yapılmaktadır.
Afyon’da Hava, Kızılay ve Çocuk esirgeme Kurumlan gibi hayır kurumlan
vardır.
Afyon Halkevi Cumhuriyet kültürünün bu bölgede hızla yayılmasına
hizmet eden kuramların başında anılmağa değer bir üstünlük gösterir.
Gerek sosyal alanda gerekse kültür yolunda halka yaptığı hizmetler bü­
yüktür.
DOKTOR, EBE VE AVUKATLARI
Bugün Afyon’un sosyal ve sağlık hayatında vazife almış Hükümet
kadrosundaki doktor, ebe ve avukatlardan başka oraya yerleşmiş aynı
mesleklerde serbest çalışanları da vardır, adları aşağıdadır :
Sağlam h a fıza sı olm ıyan iş adam ı olam az.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.