TÜRKİYE KILAVUZU -AFYONKARAHİSAR İLİ

D oktorlar:  Bay Avni Tan, Nuri İsmail Akay , Salih Tevfik İmre
Emin Kurtaran
Ebeler: Bayan Mevhibe ve Bayan Aliy edir.
A v u k a tla r: B a y H a lil H ilm i Bozca, M ehm et N ecip Yersel, N az
if K utm an, N a z if A k a n , Zeki A lp tekin , K em al O zçoban, Abdullah
A rı, M âlik E n tem iz, H a lû k S özer ve H ulusi E rgür’dür.
FOLKLÖRÜ
Çok eskidenberi türlü kültürlerin kaynaştığı A fy o n ’da, folklor konuları
zengin ve çeşitlidir. Bura folklörü, araştırma yapacaklar için çok çekicidir.
Biz burada sadece «K ına koym a» âdetine temas edeceğiz.
Kına gecesinde kadınlar ve kızlar, türlü renklerde, alacalı «Ş a ta rın »
sırmalı ve morlu kırmızılı çepkenler giyerler. Genç kızlar ve kadınlar
ellerine birer yanmış mum alarak gelini ortalarında hazırlanmış olan bir
yere oturturlar çengiler ve çalgıcılar def ve darbuka çalarak aşağıdaki
kına türküsünü hep bir ağızdan söylerler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*