TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ 63 ( Dinar İlçesi)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

20,000 hektara yakııı otlağı bulunan ilçede, hayvancılık da ileridir.
Başta koyun olmak üzere her çeşit hayvan beslenir.
D inar, ürünlerinden bir kısmını, bilhassa Ş eker pancarı olmak üzere
M eyve, Yün ve D eri gibi mallarını, dışarı gönderir.
ilçede, su kuvvetiyle işliyen iki un fabrikası, bir elektrik santralı
ve 8 de un değirmeni vardır.
Kasaba, ekonomi hayatının gelişmesine yardım eden Ziraat Bankası
Ajansiyle, 250 tezgâhlı Dokuma Kooperatifi ve Memurlar Kooperatifi
gibi kıırumlara sahiptir.
TÜCCAR VE İŞ ADAMLARI
A d ı ve Soyadı Çalışma alanı
Haşan Tokyüz Manifaturacı
Nadir Emekli Züccaciye
Süleyman Demirer Manifaturacı
A v u k a tla rı: N iy a zi Gürcan, Celâl T okyüz ve H ü sn ü K a y a ’dır.
Bugün ikisi merkezde ve yirmisi köylerde olmak üzere İlçede 22
ilkokul vardır. (Yeni yapılanlar hariç).
Halkevi Kütüphanesiyle okuma odası, halkın okuma ihtiyacını karşı­
lamağa çalışmaktadır.
Kasabada Hava, Kızılay, Çocuk Esirgeme gibi hayır Kurumlariyle
D em irspor ve Gençler B irliğ i adında iki spor klübü vardır.
İlçedeki bataklıklar yüzünden sıtma az değildir. Bunları kurutmak
için, çalışmalar devam ediyorsa da, henüz bu hastalık bütün bütün önlenememiştir.
Kasabada 10 yataklı bir dispanser, Belediye, Hükümet ve Devlet
Demiryollarının olmak üzere üç D oktor biri merkezde -beş – Ebe vardır.
Ayrıca, Yakııp, A ta sa yg u n a ait laboratuvarı da olan bir E czane mevcuttur.
D inar’a, içme suyu, Menderes’in çıktığı yerden yani «Suçıkan» mevkiinden
getirilir. Bandan başka, halk, birkaç çeşmeden de faydalanır.
Kasabaya 3 Km. uzaktaki «B eşpınar» kaynaklarından daha iyi bir suyun
getirilmesi düşünülmektedir.
Merkezde «Ilıksa » adında bir ılıca vardır. Hem içme, hem de banyo
olarak kullanılır.
D inar’da Vehbi K itiş ’e ait 15 er yataklı «D inar P alas» ve «İstik ­
lâl» otelleriyle 20 yataklı «D edeoğlu» oteli vardır. Bunlardan, Dinar
Palas diğerlerinden daha temiz ve tavsiyeye değer. Ayrıca, cumhuriyet Palas diğerlerinden daha temiz ve tavsiyeye değer.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.