TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

K ına Türküsü
Kınası karılır tasta,
Oğlan evi pek havasta ;
Kız anası kara yasta.
Sağdıcım kınan kutlu olsun,
Orda dirliğin tatlı olsun,
– K a v u şta k –
Kızınız gidiyoru,
Nazınız gidiyoru ;
Bugün akşamlık,
Yarın öğlenlik,
Misafir kaldı;
Söylemez oldu.
Tuz kabını tuzsuz koyan,
Koca evi ıssız koyan,
Anasını kızsız koyan,
Sağdıcım kınan kutlu olsun,
Orda dirliğin tatlı olsun.
Bıı türküden bir parça söylenince hep birlikte kalkılır, başka odada
ulunan anne ve teyzenin yanına gidilerek geline e! öptürülür. Tekrar
el ir ler kına tepsisi ortaya gelir; gelinin iki yanında bulunan iki genç
ız geline kınayı yakar. ( Geline kına yakanların başından nikâh geç-
ıerniş k ız olm ası şa rttır.) Bir müddet daha türküye devam edilir ve
ıerasime nihayet verilir.
Islâm oğlu T ürküsü : Islâmoğlu Afyon ve Denizli havalisinde yaam
ıştır; çok yiğit bir adammış. Devrin kötülüklerine dayanamıyarak
ilâhlanıp dağa çıkan Islâmoğlu, hükümet kuvvetleriyle çarpışmağa baş­
ar. Birgün yine bu kuvvetlerle çarpışırken hükümet kuvvetlerini A fy o n
alisinde sıkıştırıp yener. Dâvasında haklı olan bu halk kahramanı mazum
halktan da yardım görerek yıllarca bu bölgede hüküm sürmüştür.
Halk çok sevdiği Islâmoğlu’na türküler yapmıştır.
A fy o n u n özel ve güzel âdetlerinden biri de evlenme çağına gelen
Afyonlu kızların her yıl Hıdırellezde, sabahleyin çok erken Afyon Kaleinti
çıkıp (K ız geldi) adını taşıyan kalenin gediklerinin birisinden kısmet
stemeleri için dışarıya doğru seslenmeleridir ki ; aşağıda yazıldığı veçhile
ıhenkli olarak şöyle seslenirler.
– Ahdim ahdim
Altın bahtım
Evlenmek vaktim.
(O ra inanına göre, burada dilekte bulunan A fyo ftlu olm ıyan kızla –
“in da dilekleri kabul olunurm uş).
YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK ŞAHSİYETLER VE MİLLETVEKİLLERİ
Mevlânâmn Divân-ı Kebirini İrandan memleketimize getiren şair ve
müfcasavvif M ehmet Sem âi, meşhur hattat A h m et Ş em settin , Ahteri-i
KeFair Lügati’nın sahibi Şem settin A hteri, Tıbbiyenin en eski muallimlerinden
ve Tababet Lügati’nı yazan M azhar Paşa ve büvük şairlerden
S u tta n i D ivâni, Demirci Ulu, Dehşeti, H arâbi, S a n d ıklılı F ikri, A fy o n ’a.
adi ariyle şeref verirler.
Her- yokluk bir varlık doğurur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.