TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

linin kaidesi bu mermerlerden seçilmiştir. Ne yazık ki işletme modern
vasıtalarla yapılmamaktadır.
Şeydiler ve B a ya t’ta ki değirmentaşı ocakları da bölgenin bu taşa
olan ihtiyacını sağlamaktadır.
S a n d ıklı İlçesinin Başağaç Köyündekiyle Çiğiltepe istasyonu yakı­
nındaki g ra n it ocakları da 12 yıldanberi işlemektedir. Şehir yollarının
parke ihtiyacını karşıladığı gibi diğer İllere de gönderilir.
Afyon-Kütahya demiryolu üzerindeki Hamam istasyonunun bir kilometre
yakınında, meşhur AFYON MADENSUYU vardır. (Burası Afyon’a
22 kilometredir). Terkibiyle dünya madensuları içinde birinci sıraya konan
bu suyu, K ızıla y K urum u işletmektedir. Yerden fışkıran kaynağın modern
tesisatı vardır. Günlük verimi 15000 şişedir. İcabında daha da çok
verebilir.
SANAYİİ
AFYON İlinde büyük sanayi kurumlan yoktur. Ham maddelerin bir
kısmı küçük imalâthanelerde veya el tezgâhlarında işlenmektedir. Nüfusun
çoğu ziraat ve hayvancılıkla uğraşır.
DOKUMACILIĞI
Dışardan getirilen pamuk iplikleri, eltezgâhlarmda dokunarak ora
ihtiyacının bir kısmını karşılar. Dokuma tezgâhları, en çok Sandıklı ve
Dinarda bulunur; öteki İlçelerde az olup büyük bir fayda sağlayamazlar.
Dinarda 250 ve Sandıklıda 214 kadar tezgâhı bulunan iki D okum acı­
lar K ooperatifi vardır. Bu tezgâhlarda kaput bezi, astarlık, alaca ve
buna benzer giyim eşyaları dokunur.
ZİRAAT VE BİTKİ SANAYİİ
Ormanların bir kısmından, ancak tarım âletleri yapılır ve yakıt (kömür,
odun, çıra) olarak da faydalanılır. Akdağ, Beydağ ve Eynehan Dağlarındaki
orman işletmeleri bu çevre ihtiyacının çok az bir kısmını karşılar. Bundan
ötürü, İlin kereste ihtiyacının büyük bir kısmı dışardan temin edilir.
İlde kereste fabrikaları yoktur. Yalnız, merkezde birkaç kereste atölyesi
bulunmaktadır. Emirdağda, fazla miktarda dört tekerlekli araba
yapan imalâthaneler vardır.
İl hububatının önemli bir kısmı diğer İllere satılmaktadır. Toprak
Mahsulleri Ofisinin İl merkezinde bir silosu, Sandıklı, Dinar ve Çayda
da depolan vardır.
Halk, kendi ihtiyacına yetecek kadar buğdayı su değirmeninde öğütür.
İl merkezinde bir ve Dinar İlçesinde de iki un fabrikası vardır. Ayrıca,
burada çok yetişen ve kış mevsimlerinde hayvanların gıdasını teş­
kil eden burçağı kırmak için, hususî değirmenler de çoktur. İl, afyon ve
haşhaş yetiştirmede Türkiyede başta gelir. Haşhaştan yağ çıkarmak
için, her tarafta bir çok presler mevcuttur. Bu preslerde sıkıştırılan 25
kilo kadar haşhaştan 11 litreye yakın yağ alınır. Aynı preslerde susam
/ağı da çıkarılır.
Ü züm lerin çoğu yaş olarak yenir; geri kalanıda P ekm ez, C evizli
ucuk ve saire yapılır. Bolvadin ve Dinarda az miktarda yetiştirdikleri
:endirden urgan, sicim, ip gibi malzeme yapılırsa da ham kendir, daha
ok, Kastamonu taraflarından getirtilir. Eber Gölündeki kamışlardan da
asır yapılır.
‘ostana borçla olma.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.