TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Burada istihsal olunan ve ayrı hususiyet gösteren B eyaz p eyn irle
Tulum peynirleri ve « A fyo n K aym ağı» diye tanılan kaymaklar, memleket
ticaretinde ayrı bir yer tutarlar ; her yıl bu maddelerin satışından önemli
gelirler sağlanır.
A fy o n merkezindeki ocaklardan çıkarılan çeşitli taşlar ve somaki
mermerler oradaki yapıların ihtiyacını karşıladığı gibi, diğer İllerin ihtiyaçlarına
da cevap verecek kadar bol ve iyi cinstendir.
İç pazarlara gönderilen maddeler : İl ticaretinde en önemli durumda
bulunan maddeler, her çeşit deri, yü n , tiftik , kıl, y a ğ , peyn ir ve hububattır.
Diğer İllere gönderilen maddelerin başında bunlar gelmektedir.
D ış pazarlara gönderilen m addeler: Afyon, ürünlerini yurt dışına
İzmir ve İstanbul limanları üzerinden gönderir; bu ürünlerin başında
A fy o n gelir. Bundan başka, sırasiyle H am deri, T iftik, K ıl ve bir miktar da
Yün, gönderilen maddeler arasındadır.
YOLLARI
AFYON dört yönden gelen yolların kavşak noktası üzerindedir. Bu
İlden, ticaret mallarının büyük bir kısmı transit suretiyle geçmektedir.
Burdura varmış olan güney demiryolunun Burdur – Antalya arası tamamandığı
gün, Afyon bir limana daha kavuşacaktır ve Akdeniz kıyılarını
Batı Anadoluya bağlıyan en kısa yol üzerinde bulunacağından, önemi bir
kat daha artacaktır.’
D emiryolları: İlden doğu, batı, kuzey güney yönlerine giden demiryolları,
yurdumuzdaki başlıca ticaret merkezlerini birbirine bağlar.
İl sınırları içinde kalan demiryollarının uzunluğu, 360 Km. kadardır.
A fy o n şehri, kuzeyindeki illerden K ü ta h ya ‘ya 107, E skişehir’e 170,
Haydarpaşaya da 477 Km. uzaklıkta bulunur. Bu yöne uzanan demiryolunun
50 Km. kadar bir kısmı, il sınırları içinde bulunur. İl merkezi
doğuda Konyaya 273 Km. uzaklıktadır. Bu yöndeki demiryolunun 84
Km. lik bir kısmı A fy o n sınırları içinde bulunur.
İl merkezini güney ve batıya bağlıyan demiryolları, A fy o n garının
9 Km. batısında birbirinden ayrılır. Batıya giden hat ile Afyon, U şak’a
134 .Km., İzm ir’e de 320 Km. mesafededir.
İl merkezinden güneye giden demiryolu, Sandıklı ilçesinden geçer;
bu hat, 113 üncü Km. sinde Karakuyu istasyonundan iki kola ayrılır,
güneye giden kol, B urdur ve İsparta illeriyle A fy o n ‘u birbirine bağlar.
Afyon B urdur’a 172, İsparta’ya 176 Km. uzaklıktadır.
Karakuyu istasyonundan batıya ayrılan yol, D inar ilçesi üzerinden
batıya ilerliyerek D en izli sınırlarına girer, buradan sonra yeniden A fy o n
topraklarına dönüp Daskırı Bucağından geçerek Denizli ve Aydın illerine
ulaşır.
A f yo n – D enizli arası 262, A f y o n – A y d ın arası da 374 Km. d ir.
II merkezi yalnız Sandıklı ve Dinar ilçelerine demiryoliyle bağlıdır. A f ­
yo n – S a n d ıklı 66 ve A fy o n -D in a r arası 128 Km. dir.
Şosa y o lla rı: İlde, demiryollarına paralel uzanan şosa yolları da
bulunmaktadır. Afyonun komşu illerle ticaret münasebetlerinin bir kısmını
şosa yolları sağlar. Bu yolların turistik bakımdan da Afyona büyük
faydaları vardır. İli, doğuda Ç ay, İshaklı ve A kşeh ir üzerinden K o n ya –
ya bağlıyan şosa yolu 230 Km. uzunluktadır. Bu yol, Konya ili sınırlarına
kadar düzgün bir şosadır; öte tarafın bazı düzensiz yerleri vardır.
Çalış, övün, güven.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.