Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KILAVUZU -AFYONKARAHİSAR İLİ

U zunçarşı caddesi: Sebze haliyle Cumhuriyet Meydanını birleştirir.
Etrafını kârgir mağazalar, dükkânlar, sebze ve yağ hali gibi binalar çevrelemiştir.
A fy o n K alesi: Yeni ve eski Afyonun bir tacı gibi şehrin üstünde
yükselmektedir. Afyonun bugünkü yeniliğinde, Devlet kadrosunda vazife
almış bir çok vatandaşlar arasında, Afyon Milletvekili A li Ç etinkaya’nın
hizmet ve gayretleri anılacak değerdedir.
TARİHİ : A fy o n ilinin bulunduğu topraklar çok eski zamandanberi,
T ü rklerin hâkim olup, medeniyet kurdukları yerlerdir. E tilerin hayat ve
medeniyetinin bugüne kalmış birer hâzinesi sayılan höyükler, buranın ilk
sahiplerinin Etiler olduğunu ispat etmektedir. Afyon Kalesi, E tiler zamatrafıııa
serpilmiştir. Sjyuııu Mııraidağla Enıirda,
şehrin kuzeyini yakından geçerek sular. Bu yönın
su ihtiyacını karşıladıktan sonra, geçtiği yerleri
ktalarında bataklıklar yaparak doğuda, Bolvadin
ber Gölüne dökülür. A fy o n şehrini bugün yeni ve
uygun olur. E ski A fy o n , H ıdırlık, K eltepe ve K tiye
kurulmuş, sonra büyüyerek Kale etrafına, ovaya
kadar yayılmıştır.
Keltepe ve K ale arasında kalan parçasına Ç avuş­
la en eski kısmını teşkil eden bu semtte, sokaklar
rla birbirlerine bağlanmıştırlar. Evler ahşap olup
:tır.
<IL<WUZU -AFYONKARAHİSAR İLİ
A fyon – V ali k o n a ğ ın d a n b ir poz
nında imparator M ürşil tarafından yapıldığı sanılmaktadır. F rikya ve
daha sonraki Devletler bunu istihkâm olarak kullanmışlardır. E tiler’den
sonra, buralarda Isadan 1500 yıl önce, Sakarya boyunca hüküm süren
– Trakya ve Eğeden buralara geçmiş ve yerleşmiş olan – F rik Türklerini
ve onların kurdukları F rikya Devletini görüyoruz. Bu devletin uzun sü­
ren hâkimiyetinin en parlak devri Isadan önce V II – V III. yüz yıllardır.
F rikya adı, bilhassa A kroinon (bugünkü Afyon) , K ütahya, E skişehir
illerinin bulunduğu arazi parçasına verilmiştir.
Anadoluya Sahip olan kral III. M idyas, Gelene, (D in a r) şehrinde otururdu.
Frikvalılar devrinden kalan birçok eserleri kazılarla bulmak mümkündür.
Afyon bölgesi Frikyalılardan sonra K im ri Türklerinin ve sırasiyle
L idyalılarm , Iranlıların, Yunanlılarla İskender ve S e le f küslerin, ellerine
geçmiştir. Daha sonra da, doğu Romanın ( B iza n s) hâkim olduğu bu
yerler, Bizanslıların elinde bulunduğu zamanlarda, Arap ve Müslüman
ordularının saldırımlarma uğramıştır. Bunlar arasında A kro in o n (A fy o n ­
karahisar) la A m oryan (E m irdağ) namlarındaki muharebeler en önemli
Yerli m alı kullan.
Afyonun umumî görünüşü
4; eteklerinde ve şehrin doğu kısmına düşen Viraııbağ
,ıc yapan ailelerin barındıkları semtler olduğu için, evsokakları
dardır. Çavuşbaşiyle Viranbağ arasındaki
na düzenlidir.
(ine düşen M ecidiye semti, Ortasivri eteklerine kadar
I semtin evlerinin bir kısmı ahşap, diğer kısmı kârgir
haddeleri düzgündür.
doğusunda bulunan kısım da, son zamanlarda şehir
n bir şekilde düzenlenmiye başlanmıştır,
ıluş Savaşında Türk inan ve iradesini, kurtuluş aşkını
gibi, savaştan sonra da yapıcılık, sağlık ve bayındıreserlerle
belirten bir örnek şehir olmak şerefini kazantûmet
olmak üzere, belediyenin ve şahısların da y e n i
unda aldıkları tedbir ve gösterdikleri gayretler büyükıda
Orta Anadolunun en yeni bir şehri halinde karşı- fi hiç şüphemiz olmayan A fyon’da, bugünden şehrin.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.