Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KILAVUZU -AFYONKARAHİSAR İLİ

olanlarıdırlar. On birinci yüz yılda, Emir Afşin idaresindeki Selçuk ordulariyle
Etnirdağma Türkoıen oymakları gelmiştir. 1071 M alazgirt meydan
muharebesinden sonra bu topraklar Selçuk Türklerinin eline geçmiş­
tir. Bundan sonra, H açlılar ve B izans ordulariyle Selçuk T ürkleri arasında
birçok muharebeler olmuştur. Bu muharebelerden “Poliboton,, yani
(B olvadin) muharebesi en namlısıdır.
Selçuk Sultanı M esut zamanında, Afyon bölgesine yerleştirilen U ğuz
beylerindan bazıları, Afyon kalesinde bile oturmuşlardır. Esasen, bu
Türkmenler Afyonun kayalarına ve kalesine bakarak K arahisar adını
vermişlerdir; netekim, Selçuk Sultanı I. A lât’ddin K eykubat burasını en
emniyetli bir sığınak ve hâzinelerinin saklanmasına mahsus bir yer
haline getirmiş ve burada bir mescit te yaptırmıştır. Bunlara ait kitabe,
Yukarı Kale kapısının sağ tarafında duvara konulmuştur. Daha önceden
buraya verilen K arahisar adının diğer (Karahisarlar’la) karıştığı görülmüş,
Selçuk Sultanının Devle adı takılarak (K arahisarı D evle) namiyle
anılmaya başlanmıştır. Daha ilk devirlerinde mevkiinin önemi yüzünden
(Serleşkerlik) merkezi olmuştur. Devle sözü on altıncı yüz yıl başlarına
Afyon – Belediye binası
kadar kullanılmış, Osmanlı idaresine geçince «K arahisarı Devle» den
Devle kaldırılarak yerine Sahip kelimesi konmuş ve böylece, K arahisarı
Sahip diye anılmağa başlanmıştır.
Anadoluda ilk defa olmak üzere, Afyon şehrinde, afyon ekilmiş, iyi
ve bol veriminden dolayı burasına «A fyo n ka ra h isa r» denmiştir.
Selçuk Devletinin son yıllarında, Anadolu beylikleri arasında çarpış-
mıya sebep olan A fy o n , neticede Germiyan oğullarına geçmiş; daha
sonra da Osmanlılar tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Timur’un
hâkimiyetinden sonra, tekrar Germiyan beyliğine katıldı ise de Osman
Oğulları vaziyete hâkim olarak burada yine idareyi ellerine almışlardır.
Osmanlılar zamanında sancak merkezi olan Afyon 1802 de eyalet
merkezi olmuş, Sultanönü, E skişehir ve A n ka ra Sancakları, bu eyalete
Yiğidin altında at aksamaz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.