Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TÜRKİYE KILAVUZU – AFYON KARAHİSAR İLİ

bir zat kiralamıştır. 1926 da maden kanunu ile Devlete geçen kayna ,
bir mukavele ile Türkiye K ızıla y K urum una verilmiştir. Halen bunları
Kızılay işletmektedir.
Gecik H am am ı ve A cısu İçm esi: Afyon – İzmir demiryolu ü-
zerinde Afyonun 17 Km. batı – kuzeyinde Ömer B ey Çiftliğinin giiııeyindedir.
Asıl hamam bikarbonatlı kaynak üzerindedir. Ayrıca kükürtlü
ve çelikli iki ılıca kaynağıyla tuzlu ve acı bir içme kaynağı daha olup bu
şekilde şifalı kaynakların dört çeşidi de dar bir sahada toplanmış bulunmaktadırlar.
Kaynakların kalksinter kademesinden çıktığı sanılmaktadır.
Hamam kaynağının sıcaklığı -f- 45° dir. Diğer kaynaklar + 5 5 ° —60° arasındadırlar.
Bu su H2 S kokulu CO2 lîdir. Ç elikli ve kükürtlü sular, Romatizma
ve Deri hastalıklarında banyo şeklinde; acısu ise Mide ve Barsak
hastalıklarında içme olarak kullanılırlar. Acısu bir müshil gibi tesirlidir.
Gecik H am am ının iki katlı ve on odalı, kârgir bir binasıyle biri bü­
yük diğeri küçük iki havuzu vardır; çevresi bahçeliktir. Mayıstan Eylüle
kadar açıktır. Yazın A fyo n u n sayfiyesi halindedir. Çok ziyaret edildiği
için banliyö seferleri konulmuştur. Bu hamamın önündeki gümüş akışlı
çay ve yeşil bahçelerden kinaye, Afyonlular Gazlıgölle burasını mukayese
ederken: G azlıgöl şifa, Gecik safa, derler.
U yuz H am am ı: (A raplıdere K a yn a kla rı) : Gecik hamamının bir saat
batısında Afyon – İzmir demiryolu üzerinde Araplıdere mevkiindedir. Bu
su, kükürt kokulu Kohlendioksyd’lıdır. Banyo olarak kullanılır; Deri hastalıklariyle
Uyuza şifalıdır. Sıcaklığı + 55° dir.
Ömer H am am ı ( O merli K aplıçası) : Afyona 16 Km. mesafede
Gecik hamamının bir saat batısında ve eski A y a zin K öyü yakınında A fyon
– İzmir demiryolu üzerindedir. Sıcaklığı + 55° olup tuzlu lezzette, kokusuz
bir sudur. Saatta 6100 litre su verir; banyo ve içme olarak kullanılır.
R om atizm a, S in ir ve D eri hastalıklarına şifalıdır. Fazlaca içilirse
müshil tesiri yapar. Oldukça yeni tesisatlıdır. Havuzu ve soğukluğu bulunan
bir kaplıca binası ve yedi ahşap odası vardır.
K ızıl K ilise H am am ı ( K a p lıc a ): A fyo n u n 30 Km. mesabede merkeze
bağlı Çobanlar Bucağının bir saat doğusunda F ileli ve Kıırucaova Köyleri
arasında ve Acıdağm güney sırtlarındaki bu kaplıcanın suyu, sıcak, kokusuz
ve yavan lezzetlidir. Banyo olarak kullanılır. R om atizm a ve K a n sızlık
hastalıkları için şifalıdır. Dört kaynaklı olan bu ılıcanın ikisi çatı
altına alınmıştır. Buraya gelenlelerin istirahatleri için on odalı yatacak bir
bina vardır.
IŞIK DURUMU
Belediye tarafından idare edilen Elektrik Fabrikası şehri aydınlatmaktadır.
Elektrik tesisatı gün geçtikçe büyüyen şehrin ihtiyacını karşı­
laması için genişletilmektedir. Halkın çoğu evlerini elektrikle aydınlatmaktadırlar.
Peîcaz kimseler, petrol lâmbası kullanmaktadır.
MUHABERE VASITALARI
Şehirdeki telefon otomatik değildir; fakat, otomatik telefon malzemesi
gelmiştir ve yakında kurulacaktır. A fy o n şehirlerarası telefon şebekesine
bağlıdır.
Yerli malı kullan.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.