TUNGSTENİN DOĞAL HALİ, HAZIRLANMASI

TUNGSTENİN DOĞAL HALİ, HAZIRLANMASI

TUNGSTENİN DOĞAL HALİ, HAZIRLANMASI

Tungstenin litosferde kütle olarak oram yaklaşık % 0,0001’dir. Başlıca filizleri vvolframit [(Fe, Mn) WOJ ve scheelittir [Ca W04]; Scheele 1781’de elementi bu son filizinde bulmuştur. Zenginleştirilen filizlerin büyük bir bölümü, alüminotermi ya da kok aracılığıyla arklı elekrik fırınında fer-rotungstenleri |hazırlamak amacıyla indirgenir. Kalan bölüm, metal nitelikli tungstenin hazırlanmasında kullanılır: Wolframit % 50’lik kaynar sülfürik asit etkisiyle tungsten triok-site (W03) dönüştürülür, scheelite hidroklorik asit etki ettirilir; çeşitli arıtma işlemleri ve bir kavurma işlemiyle tungsten trioksit (W03) elde edilir. Trioksit, 1000 °C’a doğru hidrojen aracılığıyla indirgenir ve tungsten tozu elde edilir; bu tozun to-paklaşması, metalin çok yüksek ergime noktasından dolayı çözümü güç sorunlara yol açmıştım ¿Toz, çok büyük hidrolik preslerde çubuklar halinde sıkıştırılır, daha sonra hidrojen atmosferinde 1 000 ,°Ç’a doğru ısıtılır. Bu çubuklar 3 200 °C’a doğru sin-terlenirler; metal gene hidrojen atmosferinde dövülür. Teller elmas ya da krom-tungsten alaşımından yapılmış haddelerden geçirilir.
Kuzey Afrika’da ülke.
Batıda ve güneybatıda Cezayir, güneydoğuda Libya’yla sınırlı olan Tunus’un kuzeyde ve doğuda Akdeniz’e kıyısı vardır.
COĞRAFYA
Kuzey Afrika’daki ülkelerin en küçüğü olan Tunus’un dağlık kuzey kesimiyle, nispeten engebesiz olan güney kesimi, ortada Şot el-Cerid tuz gölüyle birbirinden aynlır.
Hem bir su deposu sayılan, hem de iklim ve ulaşım açısından bir engel oluşturan, ancak enine yer alan bazı vadiler ve doğuya doğru genel eğim sayesinde geçit verebilen Büyük Dağ Sırtı’mn kireçtaşlı dizileri (Şambi dağı, 1 544 m) ülkeyi Cezayir’in Tebes-sa bölgesi yakınlarından Bon burnuna (Ras et-Tib) kadar çaprazlama aşarlar ve böylece Tunus’u iki büyük bütüne ayırırlar: Kuzeyde T eli bölgesi; güneyde askurak, yüksek ve alçak bozkırlar.
TELL BÖLGESİ. Teli bölgesi yer yer

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*