Truman döneminde iç gelişmeler.

1945’te Kongre’yi yeni bir iç reform programı çıkarmaya çağıran Truman, ulusun ilgisizliğiyle karşılaştı. O günlerde on milyonlarca insan alt sınıflardan orta sınıfın refahına sıçramanın mutluluğunu yaşıyordu. Soğuk savaş ve bir atom sava­ şının yarattığı korku, bir ulusal birlik eğilimi yaratmıştı. Atom Enerjisi Yasası (1946), nükleer gücü kamulaştırarak sivil denetim altına koymuştu. Doğum oranında bir patlama olmuş, 1950’de 150 milyon olan nüfus 1960’ta 179 milyona yükselmişti. Hızla yükselen enflasyon, işçi sendikalarını binlerce grev çağrısı yapmaya zorladı. Bu da sendikaların gücü­ nü sınırlayan Taft-Harley Yasasinın (1948) çıkarılması­ na yol açtı. 1948’de Birleşik Otomobil Çalışanları, sözleşmelerinde otomatik “hayat pahalılığı” ücret artışları kazandılar ve 1955’te yıllık ücreti güvenceye aldılar. 1955’te Amerikan İşçi Federasyonu ve Sanayi Örgütleri Kongresi’nin (AFL-CİO) kurulmasını gerçekleştirecek birleşme görüşmeleri tamamlandı. Artık tüm sendika üyelerinin % 85’inden çoğu tek bir örgütte toplanmıştı. Rus komünizminin tüm dünyayı ele geçireceği korkusu, Truman döneminde bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldı. ABD, Kanada ve İngiltere’de Sovyet casus şebekeleri ortaya çıkarıldı. 1948-1950’de Dışişleri Bakanlığı eski görevlisi Alger Hiss, görev başındayken bir Komünist hücresi üyesi olarak Sovyetlere bazı sırlar verdiği gerekçesiyle hü­ küm giydi. 1950’de, Los Alamos atom kuruluşunda bir Sovyet casus örgütü ortaya çıkarıldı. Bu olaylar. Sovyet atom bombasının patlatılması (1949) ve Çin’de Komü­ nistlerin zaferiyle (1949) birleşince, ABD yönetimi içindeki köstebek ağının bir Sovyet zaferinin oluşumuna yardımcı olduğu düşüncesi yaygınlık kazandı. Şubat 1950’de, Wisconsinli Cumhuriyetçi senatör Joseph R. McCarthy 4 yıl sürecek bir ulusal bunalım başlattı. Bu süre içinde, federal yönetimde, hattâ orduda komünist “köstebekler” bulunduğu konusunda elinde sağlam kanıtlar oldueunu defalarca tekrarladı. Tüm ülke sanki Dır isteri noDetıne tutulmuştu, ortanın solundaki herhangi bir kişiye “köstebek” diye saldırılıyordu. Özellikle Dışişleri Bakanlığinın kuşkulular listesinin ba­ şında yer alması, sonuçta Truman yönetiminin dış siyaset çalışmalarını adeta felce uğrattı. 1952’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa orduları başkomutanı olan ulusal kahraman Dwight D. (Eisenhower, Cumhuriyetçilerin adayı olarak başkan seçildi (1953-1961). Ama kısa sürede McCarthy ona da “zayıf, ahlaksız ve korkakça” yönetiminden dolayı saldırmakta gecikmedi. 1954’te, ilk kez televizyondan da yayınlanan ve uzun bir drama dizisi gibi ilgiyle izlenen bir kongre önduruşması, McCarthy’nin saygınlığını yok etti. Konuş­ malarına Senato tarafından sansür konulması sonucu, ulusal istikrar bir ölçüde yeniden sağladı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.