Tranko-buskas

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Tranko-buskas 20 Draje
Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Belladona ve Türevleri » Belladona Semisentetik » Hiyosin-n-Butilbromür
Formülü:
Tranko-Buskas Draje; her bir drajede, 10 mg medazepam, 10 mg hiyosin ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit, Dye Yellow FDC No. 5, Dye Red FDC No. 3 ve şeker içerir.
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Esas itibari ile bütün karın bölgesinde, psişik gerginliklere bağlı olarak husule gelen spazmlarda kullanılır ve;
– Asabi mide rahatsızlıkları (mide yanması, mide krampları),
– Ülser ve gastroduodenit.
– Safra yollarındaki şişkinlik ve kramp ağrıları,
– Asabi faktörlere bağlı barsaklardaki spazm (Colica mukoza, colitis ülseroza ve dumping sendromu)
– Hıçkırık,
– Dismenore, paratmetropathia spastica,
– Ayrıca kadın genital organlarının fonksiyonel rahatsızlıkları (menstrüasyon öncesi gerginlikler, hırçınlık ve klimakterium şikayetleri).
Kontrendikasyonları:
TRANKO-BUSKAS, içinde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda, gebelik ve süt verme dönemlerinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
İlacın alımında birlikte alkol, barbitürat, diğer santral sinir sistemi depresanları, antihistaminikler ve fenotiyazinler alınmamalıdır.
Çünkü belleği bozabilirler, sersemlik ve unutkanlık yapabilirler ve parasempatolitik etkiyi artırabilirler. Bunun sonucu olarak da araba ve alet kullanılmaması tavsiye edilir (Traktör-Buldozer-Hızar Makinası ve benzerleri). Devamlı kullanılması halinde psişik ve fiziksel bağımlılık yapabilirler. Göz içi basıncını artırdığından glokomlu hastaların kullanmaması tavsiye edilir.
DİKKAT :Bağımlılık yapar.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Nadiren bulantı, kusma, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, idrar retansiyonu görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Halotan, isofluran ve enfluran gibi inhalasyon anesteziklerinin birlikte uygulanması ile Tracrium’un oluşturduğu nöromüsküler blok uzayabilir. Diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerle olduğu gibi, Tracrium ile birlikte uygulandıklarında aşağıdaki ilaçlar non-depolarizan nöromüsküler blokun derinliğini ve/veya süresini artırabilirler: Antibiyotikler (aminoglikozidler,

TM: Tracrium Glaxo Wellcome şirketler grubunun tescilli markasıdır. polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin), antiaritmik ilaçlar (propranolol, kalsiyum-antagonistleri, lidokain, prokainamid ve kinidin), diüretikler (frusemid ve muhtemelen mannitol, tiazid diüretikleri ve asetazolamid), magnezyum sülfat, ketamin, lityum tuzları, ganglion blokerler (trimetafan, heksametonyum). Nadiren bazı ilaçlar latent myastenia gravisi maskeleyebilir, kötüleştirebilir veya myastenik sendromu indükleyebilir. Böyle bir gelişme, Tracrium’a artmış bir duyarlılığa neden olabilir. Bu ilaçlar şunlardır: Çeşitli antibiyotikler, beta-blokerler (propranolol, oksprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum. Kronik antikonvülsan tedavi uygulanan hastalarda non-depolarizan nöromüsküler blok başlaması için geçen süre uzayabilir ve blok süresi kısalabilir. Tracrium ile birlikte diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerin uygulanması halinde, uygulanan Tracrium’un eşdeğer etkili toplam dozlarından beklenenden çok daha fazla nöromüsküler blokaj oluşabilir. Farklı ilaç kombinasyonlarında görülebilecek sinerjist etkiler değişkendir. Süksametonyum klorür gibi depolarizan kas gevşeticiler, atrakuryum gibi nondepolarizan ajanların nöromüsküler blok etki sürelerini uzatmak amacıyla uygulanmamalıdır, çünkü bu antikolinesteraz ilaçlarla geri döndürülmesi zor olabilen, uzamış ve kompleks bir bloka yol açabilir.
Kullanım şekli ve dozu:
Kullanılışında şahısların Medazepama gösterdiği reaksiyonlara göre doz ayarlanır. Vasati olarak günde 3-4 defa birer draje tavsiye edilir. Bazı durumlarda tedavi başlangıcından doz sabah, öğle, ikindi ve akşam olmak üzere birer draje fazlalaştırılır. İlacın müsekkin tesiri hasta tarafından kuvvetle hissedilirse, öğle dozu kaldırılarak optimal doz elde edilir.

http://www.ilacprospektusu.com/ilac/70/tranko-buskas-20-draje


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.