Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Trafikteki Önemli Ve Pratik Bilgiler

Trafikteki Önemli Ve Pratik Bilgiler

şofördür. Bakımda da bu her şeyden önce, ATEŞLEME ile ilgilenmeyi gerektirir. Ateşleme düzeni belirli eksiklik işaretleri (soğuk olarak harekete geçme güçlüğü, tekleme zayıf atılış) vermeden, çabucak benzin tüketimi artışına dönüşen tedrici bir ayar bozukluğuna uğrar. İlk önlem düzeni belirli zamanlarda, ilke olarak yapımcı tarafından belirtilen devrilikle, insan oturan (meskûn) yerlere çok gidip geliniyorsa, daha sık olarak denetlemelidir.

Bu denetleme, özellikle BUJİLER (temizlik, elektrotların aralığı) ve ATEŞLEYİCİ (kontak noktaları, ateşleme avansı) ile ilgilidir. Servis istasyonunuz böylece karbüratörü denetlemek ve temizlemek fırsatını bulur.

Başka bir önlem, LASTİKLERİN BASINCINI belirli zamanlarda DOĞRULAMAKTIR, iyi şişiril-memiş lâstikler yuvarlanmaya daha fazla karşı kor, hem de çabuk yıpranır. Fakat özellikle sağ ayakla (gaz pedalına basan ayak) olağanüstü sonuçlar elde edilir. Bunda şaşılacak bir şey yok, motor ne kadar hızlı dönerse, o kadar çok tüketim yapar. Bu bir rejim sorunu olduğu kadar, bir hız sorunudur da; çünkü, SAATTE YÜZ KM. HIZLA GİTMEK İÇİN 50 KM/DEKİNDEN, aşağı yukarı, ALTI KAT FAZLA GÜCE GEREKSEME vardıY.

Motörü çalıştırır çalıştırmaz harekete geçerek motoru durduğunuz yerde ısıtmayınız. İlk kilometrelerde, ölçülü bir hızla gidiniz. Böylece motor daha çabuk ısınır. Motor daha soğukken, çok benzin tüketir, (özellikle, jikle uzun süre çekilmiş tutulursa) çıkışlardan kaçınan, düzenli bir hız uygulayınız; yüksek hızlarda (oto yollarda) olduğu gibi, fazla benzin “yutan” sert hızlanma ve atılışlardan sakınınız. Kısacası, rahat ve önlemli biçimde araba kullanma ve böylece, güvenlik koşullarını da geliştirmek. Tüketiminizi özenle denetleyiniz. Bu öğütlerin uygulanması, umulmadık sonuçlar verecektir, çünkü böylece benzin pompasına daha seyrek uğranılacaktır. AKKÜMÜLÂTÖRLER, BUJİLER KONTAK NOKTALARI

Bir sabah kontak’ anahtarını çevirdiğiniz vakit, marş motorunun, her gün alışık olduğunuz gürültüsü yerine, motordan hiç ses getirmeyen, ikircimli bir gıcırtı işitiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalıyız ? Umutsuzluğa kapılmamalıyız. Başka her örgenden çek, akkümülâtör geceleyin soğuktan zarar görmüş ve bütün gücünü yitirmiştir. (Verdi-Debit- yaza göre % 40 düşebilir). Taşıt eğik bir yol üzerinde ise, en iyi çözüm taşıtı vites boşta iken, harekete geçirmekle, beraber, kontağı çevirmek ve vitesi bir defada ikiye ya da üçe vermektir (birinci vites önemli bir motor freni
yapar). Elle çalıştırılıyorsa; jikle unutulmamalıdır. Kuşkusuz aynı zamanda, çok akım çeken buz çözemi (Ön camda) ya da farları aynı zamanda: devreye sokmaktan kaçınılmalıdır, yoksa marş motoruna akım kalmaz. Motor bir kez yola çıkılınca akkümülâtör kendiliğinden dolar; ancak gidiş kısa olursa, yetmez ve ertesi gün aynı güçlükler başgösterir. O zaman akkümülâtörü bir servis istasyonunda ya da, küçük bir doldurucunuz varsa, evde doldurmak gerekir. Akkümülâtö-rün çok eskimiş olması, bu yüzden, şarj tutmaması da olasıdır. O zaman, akkümülâtörün değiştirilmesi gerekir. Akkümülâtörün ortalama yaşam süresi 4 yıldır. Ancak onun uzun yaşamlı olması, büyük ölçüde, sizin yaz ve kış bakımda göstereceğiniz çabalara bağlıdır. Sizin soğukta harekete geçmede karşılaştığınız sorunların nedeni sadece akkümülâtör değildir Bir motorun soğuk olarak harekete geçmede güçlük göstermesinin başlıca üç temel nedeni vardır, ya, akkümülâtör çok zayıf olduğu için motor yeter hızla dönmemektedir, ya kıvılcım karışımı ateşleyecek kadar kuvvetli değildir, ya da, karışımın kendisi çok yetersiz ya da çok zengin olduğundan ateş olmamaktadır.

Kıvılcım elde etmek için gereken temel nitelikler şunlardır:

— Bujiler iyi durumda ve gereken açıklıkta olmalı. Bir kuşku halinde, bunlar denetlen-meli ya da değiştirilmeli.

— Sonra, bütün yüksek ve alçak gerilimli teller, iyi bağlanıp bağlanmadıklarını iyi durumda olup olmadıklarını görmek üzere denetlenerek bozuk durumda olanlar ya da yalıtkanda çatlakları bulunanlar değiştirilmeli.

— Kir, yağ ve yaşlık, elektriğe elektrot açıklığından daha kolay bir yol sağlayabilir. Distribütörü, telleri ve bujilerin yalıtkanlarını denetleyiniz, yaşlığa karşı aerosol bombası (Pro-Combur – Start Pilot) halinde bir ürün buğulandırınız. Kesici kontakları aralığı iyi değilse, harekete geçiş daha da güç olur; bu durumda gerekiyorsa bunu, baktırıp ayarlatınız.

Soğuk çıkışlar için doğru karışımı elde etmek,

başlıca jikleye bağlıdır. Jikle ister elle, ister otomatik çalışsın, hava filitresini çekerek onu denetleyebilirsiniz; sonuna kadar kapanmıyorsa karışım çok fakir olabilir. Jikle sonuna kadar açıldığı vakit timonerie gaz kelebeğini yeterince açmazsa kimi güçlükler ortaya çıkar. Jikleyi çektiğiniz zaman, gaz pedalına hafifçe basınız (pompalamadan).

Hava filitrelerinin çoğu, biri yaz biri de kış için olmak üzere iki durumludur. Bunu denetleyiniz.

Yine unutmamalı ki, sorun ateşlemede ise, motoru, jikle sonuna kadar çekilmiş olarak uzun süre çalıştırmak, bujileri boğan çok zengin bir karışım meydana getirir; bu bakımdan jikleyi kabil olduğu kadar kısa çekmelidir. Akkümülâtörü Kendiniz Doldurunuz

Modern arabaların çoğunda, akkümülâtörü yeniden doldurma düzeni etkili olarak işlemektedir; bu bakımdan düzen iyi durumda ise, dışarıdan bir doldurucuya başvurmak gerekmez, yeter ki aşırı bir şarj, bir voltaj düşüklüğüne neden olmuş olmasın.

Ve işte bir akkümülâtörü yeniden doldurmak gerektiği vakit alınacak önlemler ve izlenecek yöntem:

1. Doldurucuyu bağlamadan önce akkümülâtö-rün hiç olmazsa gerilim altındaki kablosunu çözmek yararlıdır.

2. Doldurucu tellerinin, doğru olarak bağlanması önemlidir. Bunlar doldurucu akım altına girmeden açık bir biçimde + (Artı) ve — (Eksi) diye işaretlenerek, akkümülâtöre bağlanmalıdır.

3. Elektrolitin düzeyi her elementte denetlen-meli ve gereksinme halinde damıtık su ile tamamlanmalıdır.

4. Boşâltma kapakları, doldurma işlemi sırasında çıkan gazın, geçip gitmesine olanak verecek biçimde gevşetilmelidir.

Bundan sonra doldurucu akım altına sokulmalıdır. Doldurma süresi akkümülâtörün ayırt edici niteliklerine, doldurucunun ve boşaltmanın biçimine bağlıdır; ancak, tüm “boşaltılmış” 60 ampertfaatlık bir akkümülâtörü örnek olarak alırsak, tam bir yeniden doldurma için 1 amper üzerinden 60 saatlik bir şarj gerekir.

Dolduruculardan çoğu 2 ilâ 5 amperden fazla vermez ve hepten “boş” bir akkümülâtöre de

İYİ ARABA KULLANMAK İÇİN BEŞ TEMEL SA VUNMA ARACI

1) BAKIMLI, İYİ DURUMDA TAŞIT:

Frenler, lâstikler, aydınlatma düzeni, direksiyon, yük, vb.

2) DAİMA HESAPLI BİR HIZ:

Olanak varsa hızlı, gerekiyorsa yavaş.

S) HERKES YERLİYERİNDE:

HERKES SIRASI GELİNCE:

Herkesin herkesi gözeterek araba kullanması için yolu paylaşmalı.

4) KARŞIDAKİNİ ŞAŞIRTACAK BİR DURUMDAN SAKINMAK:

Yoldan yararlanan başka birini şaşırtabilecek herhangi bir davranıştan sakınmak; şaşkınlığa uğramamak için başkalarını kollamak.

5) FORMUNDA OLMAK:

Alkollü içki, yorgunluk, sıkıntı şoförün düşmanlarıdır.
seyrek rastlanır. Ve yine, çok kşz, bir gece süresince yeniden bir doldurma bir motoru harekete geçirmeğe yetmektedir. Arkasından dinamo ya da alternator hemen doldurmayı tamamlar. Doldurucuya akkümülâtörden ayırmadan önce kesmeyi unutmayınız. Doldurma sırasında çıkan gaz, çok patlayıcı olduğundan, bîr kıvılcımın etkisiyle kolaycacık ateşlenebilir.

Gerilim altındaki kabloyu yeniden bağlayınız ve doldurma kapaklarını yeniden sıkınız. Akkü-mülâtör artık, yeniden işini yapmaya hazır durumdadır.

YARDIMCI BİR AKKÜMÜLÂTÖRÜN BAĞLANMASI

Bozulup kalan bir taşıtı harekete geçirmek için, iki akkümülâtörü tehlikesizce birbirine bağlamanın bir yolu vardır. İki arabayı birbirine dokunmaksızın yaklaştırınız; kontağı kapatınız, boşalan akkümülâtördeki delik kapaklarını kaldırınız ve küvetlerdeki düzeyi gerekiyorsa, yeniden oluşturmak için (plakaların 12 cm. yukarısında) su (damıtılmış) ekleyiniz. İki akkümülâtörün iki artı ( + ) kutbunu (aynı voltajda) belirleyiniz. Bağlantı kablolarını bu iki kutba bağlayınız: İkinci kablonun bir ucunu yardımcı akkümülâtörün eksi (—) kutbunu, öteki ucunu da harekete geçirmek istediğiniz motorun bir noktasına bağlayınız. Bu son bağlantı, akkümülâtörden bir ayak uzaklaştırılmalı ve boyalı, krome, çok paslı ya da yağla kaplı olmayan bir madensel parçaya bağlanmalıdır. Ve motor çalıştırılmalıdır. Bu hemen olumlu sonuç vermezse, akkümülâtörün boşalmaması için, yardımcı araba motoru çalıştın İmalıdır. İşlemden sonra, önce motor blokuna bağlı olan kabloyu/arkasından ötekini çekiniz. İkinci kabloyu, yardımcı akkümülâtöre bağlı uçtan başlayarak çıkarınız.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1) “TRAFİK EĞİTİMİ”…… Nızamettin ÖZBEK

2) “Trafik Güvenliği ve ŞOFÖR”…… N. ÖZBEK

3) “Motorlu Taşıt Bakımı”…… N. ÖZBEK

4) “Deutsche Verkehrswacht”

3) “La PSvention Routi&re”

NOT: Trafikle özel ilişkisi bulunan bir okuyucumuz kaynak yapıt olarak yararlanmak üzere benden yapıtlarımın niteliklerini sormuştur. Aynı gereksinmeyi duyacak başka okuyucuların da bulunabileceğini düşünerek elimde mevcudu bulunan kitaplarm niteliklerini aşağıda sunuyorum:

1) Trafik Eğitimi ….. (öğretmenler için)

2) Motorlu Taştt BMkımı….. (Şoförler için)

3) Trafik Güvenliği ve ŞOFÖR….. (Şoförler için)

4) Çocuklar Kazalardan Nasıl Korunurlar…..A nne,

Baba, öğretmen ve Çocuklar için)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

KİPHOSURİDA

Karın bölütleri az çok bir bütün oluşturan, ayakları kıskaç biçiminde son bulan deniz eklembacaklıları takımı. ...