Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Trafik Denetimi

Trafik Denetimi

Trafiği denetim altına almak için ilk girişimler M.Ö. I. yüzyılda Boma kentinde yapılmış, arabaların gündüz kent içinde dolaşmaları yasaklanmıştır.

Rönesans döneminde ticaretin gelişmesiyle birlikte bir çok kent,

1) Otoyol kesişmeleri.

trafik çatışmalarını B en düşük düzeye indirecek biçimde tasarlanmıştır. İngiltere’nin M5 ve M6 otoyollarının kesiştiği Al-mondsbury [A] kavşağı trafiğin herhangi bir hız kaybı olmaksızın istenilen yönde akmasını sağlamaktadır.

[B] T-kavşağı. otoyol- c dan çıkmada üçlü bir yol meydana getirerek trafiğin akışını hızlandırır. [C] otoyol bir anayol tarafından kesiliyorsa, otoyolun altında yada üstünde bir döner kavşak yapılır. [D] Kavşak düzenlemelerinin amacı bir kırsal yol şebekesini otoyola bağlamaktır.

[EJ Klasik yonca yaprağı sistemi, trafiğin otoyollara giriş ve çıkışlarını güven altına alır. Yön değiştirecek trafik araçları bu tür yoğun kesişme nokta- D larında hızlarını kesmek zorundadırlar.

2) Ingiliz otoyollarında, merkezi denetim istasyonlarındaki trafik polisleri uzaktan kumanda edilen elektronik sinyaller kullanırlar Bunların ekranları genellikle bostur, ancak çeşit li ışıklı sinyaller vermek üzere çalıştırılabilirler.

3) Yol işaretlerinin

standardize edilmesiyle dil sorununun üstesinden gelinmiştir Bu uluslararası işaretler bütün sürücüler tarafından kolaylıkla anlaşılabilmededir

tafik denetimiyle ilgili bir takım urallar koydular, bunlar arasında jk yön yol ve park sınırlaması da ardı. Leonardo da Vinci, trafiği idiş ve geliş^olarak altlı üstlü iki üzeye ayırmayı bile düşünmüştü.

XX. yüzyılın başında motor çamın başlamasıyla birlikte bilim-3İ trafik mühendisliği de geçerlilik azandı ve 1903 yılında New York entinde ilk kez trafik kodları uy-ulanmaya koyuldu. İngiltere’de ■afiğin soldan akması, Avrupa’da iğdan gelen trafiğe yol verilmesi ibi göreneksel kurallar yasallaştırdı. Bunları yol güvenliğini sağ-lyan işaretler, otomatik trafik ışık-ırı ve yonca kavşak sistemleri iz-îdi. Trafik mühendisliği kesinlikle X. yüzyıla özgü bir bilim dalıdır, “rtaya çıkış nedeni, motorlu taşıt-ırın insan hayatı için yarattığı shlikelerdir. Amacı, yaya ve mo-Drlu araçlar için güvenli, uygun ve konomik trafik akışını sağlamak-ıdır.

Yakın zamanlarda trafik mü-endisliği planlama ve tasarım ara-ılığıyla yolları trafiğe, kurallar ve enetim aracılığıyla da trafiği yol-ıra uyarlamayı, böylelikle de aza-li verimle güvenliği bir arada gö-iirmeyi amaçlayan bir bilim dalı larak tanımlanmaya başlanmıştır. Söyle bir uygulama, trafiğin akışı,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.