Tövbenin Kabul Edilmesi

Tövbenin Kabul Edilmesi

Tövbenin kabul edilmesi için iki temel şartın
bulunması gerekir:
1. işlenen günaha veya hataya yürekten pişman
olmak ve bir daha yapmamaya samimi olarak
niyet edip karar vermek: Kur’an bu tür tövbeye
“nasuh tövbe adını verir. Nasuh, “samimi, içten,
yürekten’’anlamlarına gelir. Bu şart, tövbenin
zorunlu şartıdır. Bu olmazsa tövbe dilimizle
söylediğimiz birkaç kelimeden öteye geçemez.
2. Aynı hata veya günahı işlememek için elden
geldiğince çaba göstermek: Hata ve günahlar insan
içindir. Bilerek veya bilmeyerek hata ve kusur işlene
bilir. Önemli olan hatada ısrar etmemektir. Günah ve
hata işlememek için insan, kendisini günah ve hatalara
sürükleyecek
yerlerden, du
rumlardan ve
kişilerden de
uzak durmalıdır.

Tövbenin en önemli şartı yürekten, yani samimi olarak yapılma
sıdır. Kişi işlediği hata ve kusurlardan dolayı gerçekten pişman
olup bunları bir daha yapmamaya içtenlikle karar vermelidir.
Yüce kitabımız bunu şu şekilde ifade eder: “Ey iman edenler!
Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülük
lerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utan
dırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar” (Tahrîm 66 / 8).

 

Adım Adım Tövbe
Birinci adım
• Yaptığı yanlışlardan pişman olmak
İkinci adım
• Allah’tan bağışlanma dilemek
Üçüncü adım
• Yaptığı yanlışlardan etkilenen kişiler varsa onlardan özür dileyip kendileriyle helalleşmek
Dördüncü adım
• Aynı şeyleri bir daha yapmamaya kesin karar vermek
Beşinci adım
• Kararını gerçekleştirebilmek için Allah’tan yardım dilemek
Altıncı adım
• Tövbe ettiği şeyi bir daha işlememek için gayret göstermek
Yedinci adım
• Kendisini günah ve hataya sürükleyecek yerlerden, durumlardan ve kişilerden uzak durmak

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*