Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tövbe Nedir?

Tövbe Nedir?
Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, açıktan veya gizlice işlenmiş gü
nahlardan, hatalardan ve kusurlardan pişmanlık duymak, onları
bir daha yapmamaya kesin karar vermek ve yeniden aynı gü
nahlara düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe, Allah’tan özür
dilemek, hatalardan dönüp Allah’a yönelmektir, işlenen suç, ka
bahat ve kusurlardan dolayı Allah’tan utanarak bağışlanmak için
samimiyetle yalvarmaktır.
Tövbe, günahları bağışlamaya yetkili tek makamın Allah oldu
ğu bilincine sahip olmaktır. Bu yönüyle Allah ile kul arasında
hiç kimseyi aracı kılmamanın işaretidir ve imanın çok önemli
bir tezahürüdür. Kulun tövbe etmesi ve Allah’ın bu tövbeden
dolayı bağışlayıcılığı düşüncesi olmasaydı insan yaptığı günah
ların ağırlığı altında ezilir, kendine eziyet eder durur, vicdan
azabından kurtulamazdı. Tövbe, günah karanlığında önümüzü
aydınlatan bir lambadır. Tövbe, acılar çektiren yaralarımıza en
şifalı merhemdir. Tövbe, her başlayan günü hayatımızın ilk
günüymüş gibi hissetmemizin vesilesidir. Tövbe, kendimizle
yüzleşmemize imkân tanıyan bir aynadır. Töv
be, günah uçurumundan bizi çekip çıkaran
sapasağlam bir iptir. Tövbe, yaratanımız Allah’a
karşı samimi bir şekilde yakardığımız en mah
rem animizdir. Tövbe, günah pisliklerini yı
kayıp ruhumuzu arındıran tertemiz bir sudur.
Vicdan azabı ateşlerimizi pişmanlık toprağıyla
söndüren bir rahmettir. Tövbe, Rabbimizin biz
günah işleyen kullarına, günahlardan kurtul
mamız için tanıdığı bir çıkış yoludur.Tövbe etme imkânı, Allah’ın kullarına bir
armağanıdır. Kul günah veya kusur işledi
ğinde tövbe etmelidir. Ancak tövbe etmek
için ille de farkında olarak günah işlemiş
olmak gerekmez. İnsan unutma, dalgın
lık, bilgisizlik vs. sebeplerle veya farkında
olmadan da günah işleyebilir. Dolayısıyla
her zaman ve durumda tövbe edilebilir. Bu,
insanın iç huzurunu ve barışını sağlayacağı
gibi Allah’ın da hoşnutluğunu kazandıracak
bir davranış olacaktır. Çünkü Allah, işlenen
kabahatlere karşı çok sabırlıdır ve kullarının
arınmak için tövbe etmelerini bekler. Kalp
yaratılıştan pırıl pırıl bir aynaya benzer.
Küçük veya büyük hatalar ve günahlar se
bebiyle parlaklığını kaybeden bu ayna sık
sık tövbe ederek parlatılmalıdır. Seçilmiş bir
insan olmasına rağmen Peygamberimiz(s,as)
bile kendisinin günde yüz defa tövbe et
tiğini belirtmektedir (Müslim, “Zikr”, 42;
Buhârî, “Daavât”, 3). Böylece ümmetine de
tövbe etmenin önemini anlatmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.