Topyekûn Savaş: 1941-1945.

Eylül 1940’ta, ABD tarihinde barış zamanında ilk zorunlu askerlik yasasını çı­ karan Kongre, 6 ay sonra da Roosevelt’e Büyük Britanya’ya silah ve cephane gönderme yetkisi verdi. 7 Aralık 1941 ‘de Japonlar Hawaii Adalarinın Pearl Harbor limanında yatan ABD filosuna bir hava saldırısı düzenlediler. Japonya böylece, bir vuruşla Amerika’nın tarafsızlık duygularını parçalamayı başararak, ABD’yi İkinci Dünya Savaşina girmeye zorlamış ve ABD halkını önceden hiç olmamış bir biçimde topyekûn bir savaşta birleştirmişti. ABD’nin ilk askerî kararı Büyük Okyanus’ta bir savunma savaşı yaparken, gücünü Hitler’i yenmek üstünde yoğunlaştırmak oldu. 1942 yılı, birçok yenilgiden sonra, düşmanı durdurmaya ayrıldı. Japon askerî gücü­ nün dış ülkelere yayılması önlenirken, Hitler kuvvetlerinin ABD’nin Ingiliz ve Sovyet müttefiklerine üstünlük Müttefik önderler (soldan sağa, oturmuş durumda) Churchill, Roosevelt ve Stalin, Yalta’da görüşmeleri sırasında (Şubat 1945) resmî bir fotoğraf için poz veriyorlar. Yatta Konteransı’nda varılan kararlar, savaş sonrası döneminin jeopolitik iklimini büyük ölçüde biçimlendirmiştir. 390 ABD (TARİH) Berlin Hava Köprüsü sırasında (1948-1949) bir Müttefik kargo uçağının inmesini bekleyen Beri ini iler, ABD; İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen bu ortak yardım operasyonu, Batı Berlin de Sovyet ablukasına verilen bir yanıttı. sağlaması engellendi: Her iki müttefike de gemilerle bol silah ve cephane gönderildi. Kasımda! Kuzey Afrika’yı istila eden ABD kuvvetleri, Mayıs 1943’te bu bölgede Alman ordularını yenilgiye uğratmakta [İngilizlere katıldı. İki ay içinde Müttefikler Almanlarla Sicilya ve İtalya’da savaşıyorlardı. Aynı zamanda, Büyük Okyanus’taki ABD kuvvetleri adadan adaya atlayarak Japon adalarına doğru ilerliyordu. Uzun Rus cephesinde, Alman orduları yenilgiye uğratılmış ve sınırlarına doğru itilmişlerdi. Haziran 1944’te büyük bir Müttefik kuvveti Fransız kıyılarına çıkarma yaptı. Daha önce İngiliz ve Amerikan uçakları Almanya’yı iki yıl geceli gündüzlü bombalamışlardı. Ağustos 1944’te Paris geri alındı. Hitler’in imparatorluğu artık çöküyordu. 30 Nisan 1945’te, Sovyet birlikleri Berlin’in birkaç km ötesindeyken, Hitler intihar etti. Bunu kısa bir süre sonra Avrupa’da barış izledi. Büyük Okyanus savaşı sürdü. Temmuz 1945’te Japon adaları bir bakıma savunmasız kalmışlardı. ABD hava saldırıları kentleri ardı ardına ateşe veriyordu. Nisan’da, Roosevelt’in ölümüyle yerine geçen Harry S. Truman henüz yeni denenmiş atom bombasının kullanılması için yetki verdi. 6 Ağustos’ta, atom bombası atı­ lan Hiroşima kenti yerle bir oldu; 9 Ağustos’ta, Nagasaki aynı kaderi paylaştı. Bir hafta içinde ateşkes imzalandı. Savaş sonrası dünyasının siyasal biçimi Yalta Konferansında (Şubat 1945) Roosevelt, Joseph Stalin ve Winston Churchil arasında saptanmıştı. Kızılordu birliklerinin girmiş oldukları Doğu Avrupa ülkelerinde Sovyet işgali kabul edilmişti. Karşılığında, bu ülkelerde demokratik hükümetlerin kurulmasına izin verilmesi istenmişti. Almanya’da, Sovyet bölgesinin derinliklerinde kalan Berlin’de, ortaklaşa yönetilmesi kararıyla, Sovyet ve Müttefik işgal bölgeleri kurulmuştu. Japonya’nın istilasına katkıda bulunan Sovyetler’e buna karşılık olarak, Japonlara uzun yıllar önce yitirdikleri Uzakdoğu’da bazı toprakların ve Mançurya’da bazı hakların geri verilmesi kabul edildi. Ne var ki, Sovyet denetimi altındaki Doğu Avrupa ülkelerinde Amerikalıların önerdiği türde demokrat hükümetlerin kurulmasına izin verilmeyeceği kısa sürede açıkça anlaşıldı. SSCB ayrıca, ABD’nin kendisine, Japonya’nın işgalinde ve yönetiminde rol oynamasına izin vermemiş olmasından da yakınıyordu. Çin-Sovyet donatımlı Kuzey Kore kuvvetlerinin giriştiği istila hareketini püskürtmek için, 1950’de Güney Kore’ye Birleşmiş Milletler birlikleri gönderilmişti. Bu harekâta 16 müttefik ülkenin katılmasına karşın, savaş çabaları için askerlerin büyük bir bölümünü ve donatımı ABD sağlıyordu. Bu arada, Japonya’nın iç yapısı ve ekonomisi, ABD isteklerine uygun olarak General Douglas McArthur önderliğinde yeniden düzenlendi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.