Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tiyatro

Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir.
Eski Y unan ve Rom a tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu
şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde
düzenlenirdi. T ragedyalarda (trajedi=acık!ı konu)
sütunlara, taşlam alarda; ağaç, dağ ve evlere, kom edilerde,
balkonlu evlere yer veren dekorlar kullanılırdı.
G ünüm üzdeki dekor anlayışı, gelişen tekniğin her
türlü im kânlarından faydalanarak, bilhassa sahnelerin
ışıklandırılm ası cihetine gidilerek önem li yenilik kazanmıştır.
R om antik sahnelerden ziyade gerçekçi dekor
anlayışı uygulanm aya başlanm ıştır. Eseri sahneye
koyanla, dekoru yapanın işbirliği, bu yeni uygulam ayı
k o lay laştırm ıştır. S tanislaw ski, R e in h a rd t, A ppia,
Craig, C opeau, Pitoeff, Tairov, Piscator, bu işbirliğini
sağlayanların en belirgin örnekleridir. Bundan başka,
Stanislawski ile R einhardt döner sahne kullanarak,
görülm em iş sahne hilelerine başvurarak seyircileri etkileyici
başarılar elde etm işlerdir. A yrıca P isrator, sahnelemede
sinem adan faydalanm ış, bu alanda ilgi çekici
yeniliklere gidilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.