TESLİMİYET

TESLİMİYET

İslâm teslimiyet dinidir. Namaz kılarken cemaatle imama uymak, iama teslim olmak demekktir. tasavvufi manada bakalım imama uyan o makam, makamı Resûlullah sav olduğu için, Peygamber ef. sav. teslim olmuştur. Yani Allah cc teslim olmuştur. Çünkü cemaat imamada, imama Hz. Peygamber’de, Hz. Peygamber’de Allah cc. da ifnâ’yı vücûd bulmuştur. Böylece imama uyan, hem fenafi’l imam, hem fenafi’ş-şeyh, hem fafi’r-Resul, hem fenafi’llâh ve hem de bekâbi’llahtır.

Teslimiyet yüksek bir inancın işaretidir. Eğer bir insan Allah’a inanaıyorsa ona teslim olduğunun bilincindedir.İman olmazsa teslimiyet de olmaz. Teslimiyet, yüksek bir imanın ürünüdür. Şimdi bir misalle konuyu biraz açalım. Askere giden bir kimse, ister birliğin çavuşuna, ister bölük veya ordu kumandanına teslim olsun sonuç değişmez. Allah’a teslimiyet, bir cenazenin gasılhanede kendisini yıkayan ve kefenleyen yıkayıcıya teslimiyeti gibi olmalıdır.İnsan kendisini tamamen ona teslim etmelidir. Teslimiyet insanı Selâmete çıkarır.

Ehlullâh hazerâtı, ittifakla mâneviyatın sermayesinin teslimiyet olduğunu ifade etmiştir. Niyâz-i Mısrî hz.leri bakın ne diyor.

SERMÂYE BU YOLDA HEMÂN, TESLİM OLUR BUNA İNAN

SIDK İLE ALLAH’A DAYAN, ETMEZMİ GÖR İHSÂN SANA

Ehlullahtan Seydi Seyfullah hz. de şöyle buyuruyor.

TESLİM OLDUM TESLİM ALLAH HASBETEN LİLLAH

KALBİMDEN COŞUYOR HER DEM AŞKULLAH

Müslüman demek teslim oldum demek, manevi alanda ergin ve yetkin kişiler , teslimiyetle manevi dereceler elde etmişlerdir.

Hz. Mevlânâ, mürşidi Şemse teslim olmadı mı. Şems, bir gün Mevlânâ’ya git Aposto’nun meyhanesin’den bir şişe şarap al! Mevlânâ hiç teredüt etmeden gitti aldı. Konyalılar ne diyecek diye düşünmeden gece Konya sokaklarında yürüdü, Şems’in istediği şarabı aldı. Oysa ne Hz. Mevlânâ ne de Şems şarabı içmemişlerdir.Sadece Şems, o’nun ne derece teslimiyet içinde olduğunu görmek istemiştir.

Hz. Mevlânâ, teslimiyeti şu güzel sözlerde ifade etmiştir.

TUTARAK KALBİMİN ÜSTÜNDE CEFÂKÂR ELİNİ

YÜZÜNÜN NÛRUNU EFLÂKE SERMÂYA SERERİM

YERYÜZÜNDE NEREYE BASSAM AYAK Â SULTANIM

O MUBAREK YERE GİZLİCE YÜZ GÖZ SÜRERİM

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*