TERKET

Söyleyelim zevkile
Lâ İlâhe İllallâh
Aşkile hem şevkile
Lâ İlâhe İllallâh

Cehennemden ayırır
Dost yolunu kayırır
Ruhumuzu doyurur
Lâ İlâhe İllallâh

Masivadan uzaklaş
Kesret engelini aş
Ebedî nura yaklaş
Lâ İlâhe İllallâh

Dertlilerin Dermanı
Tesbihlerin Sultanı
Hakkın Yüce Lisanı
Lâ İlâhe İllallâh

Diller nice hayran olur
Esrar-ı zikrullah ile
Yollar bütün asar olur
Asar-ı zikrullah ile

Zikri bilir habl-i metin
Sağlam tutar ihvan-ı din
Eğer zahir eğer batın
İzhar-ı zikrullah ile

Nefsin hevasına uyma
Gece gündüz çok uyuma
Zikreyle Hakkı daima
Tekrar-ı zikrullah ile

Dertli ruhlar mesrur olur
Ayinesi billur olur
Cümle alemler nur olur
Envar-ı zikrullah ile

Terk et şek ve inkarı
Tevhide gel tevhide
Sağlam eyle ikrarı
Tevhide gel tevhide

Koyup kuru inkarı
Candan eyle tevhidi
Bulmağa her ümidi
Tevhide gel tevhide

Sûrete tapma sakın
Mânâlı yüze bakın

Olmağa hakka yakın
Tevhide gel tevhide

 �

Nefse inanmayasın
Bilirim sanmayasın
Ateşe yanmayasın
Tevhide gel tevhide

Kuru sevdalardan geç
Karanlıkta iyi seç
Yolcu gider kalma geç
Tevhide gel tevhide

Nefsin olmasın perde
Sonra düşersin derde
Kaybolma ara yerde
Tevhide gel tevhide

Kibrinle düşme kine
Yardım eyle Hak dine
Yapış habl-i metin’e
Tevhide gel tevhide

Geliniz şükredelim
Dertlere derman gelsin
Mevlâyı zikredelim
Canlara canan gelsin

Varımız hak edelim
Yakamız çak edelim
Kalbimiz pak edelim
Tahtına Sultan gelsin

Terkeyle cümle varı
Koma elden ikramı
Mahvet şek ve inkarı
Yerine iman gelsin

Bakma yalan dünyaya
Düşma kuru sevdaya
Yalvar Ulu Mevlâya
Lütfile ihsân gelsin

Günah defterini dür
Masivayı dilden sür
Hakkı anla bulagör
İlmile irfan gelsin

Hüdai aç gözünü
Pak eyle kendi özünü
Hakka döndür yüzünü
Her işin asan gelsin.

Aziz Mahmut Hüdayi H.z.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*