teneffüs eden her canlı “Allah” de­mekte

teneffüs eden her canlı “Allah” de­mekte ALLAH

Mânâ itibariyle Allah (c.c.) ism-i şerifi, Uluhiyete mahsus sıfatların tamamını ihtiva eder. Meselâ Cenab-ı Hakk’m esma-i hüsna dediğimiz güzel isimlerinden “Er Rahman” sadece merhameti, “El- Kahhar” sadece kahrı veya “El-Alim” sadece ilmi ifade ederken, Allah (c.c.) ism-i şerifi bunların ve diğer isimlerin tamamını ifade eder. Bu sebeple Al­lah ism-i şerifi, ism-i ÂZAM’dır. Ve “Ya Allah” di­yen bir kimse, Cenab-ı Hakkı bütün isim ve sıfat­larıyla zikretmiş olur.

Allah (c.c.) ismini teşkil eden harfler birer birer kaldırılsa, mânâ bozulmaz ve yine Cenab-ı Hakk’a delâlet eder. Allah isminin başındaki elifi kaldırılsa (lillahi), Lillahi’nin başındaki (birinci) lâm kaldırıl­sa “hu” kelimesi ortaya çıkar ki, Kur’ân’ın çeşitli yer­lerinde geçtiği gibi hepsi, ayrı ayrı Allah (c.c.) de­mektir.

Sarf ilminde beyan edildiği gibi “hu” ism-i şeri­finin aslı da, yalnız (He)’dir. Ve Rabbimize delâlet eden bu “He” harfi, göğüsten ve ciğerlerden ge­len bir nefes ile çıkmaktadır.

Bu itibarla teneffüs eden her canlı “Allah” de­mekte ve mecburî olarak O’nu anmaktadıı.

(Ali Osman Tatiısu nun Esma-ül Hüsnâ Şerhinden)

“ALLAH” BİR İSM-İ CAMİ’ OLDUĞUNDAN ESMA-İ HÜSNÂ ADEDİNCE TEVHİDLER İÇİNDE BULUNUYOR.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*