Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri

Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan hak ve özgürlükleri; diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, mil
liyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insanın sırf
insan olduğu için kazandığı hak ve özgürlüklerin genel adıdır.
Bunlara sahip olmak için insan olmak dışında başkaca bir gerek
çe ya da şart aranmaz.
• İnsan hak ve özgürlükleri tabiidir. Bütün insanların doğuştan
getirdikleri, Allah vergisi haklar ve özgürlüklerdir. Dolayısıyla
hiç kimse bir insanı bunlardan mahrum edemez, böyle bir şeye
yeltenenlerle sonuna kadar mücadele edilmesi gerekir.
• Dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez hak ve özgürlüklerdir.
Yaratanın yarattığı fıtrat olan “insan’lıktan vazgeçmek müm
kün olmadığı gibi bu hak ve özgürlüklerden de vazgeçmek
mümkün değildir.
• İnsan hak ve özgürlükleri bölünmez ve birbirinden ayrılamaz.
Bir hak, daha az önemli ya da gereksiz görülerek kişi o haktan
mahrum edilemez. Bütün insan hak ve özgürlükleri, birbirini
bütünler ve bir çerçeve oluşturur. Bu sebeple evden okula, iş
yerinden mabede hayatın her alanında dikkate alınması gere
ken değerlerdir.
• İnsan hak ve özgürlükleri birbirine bağlıdır. Birinin yitirilmesi,
diğerlerini de zayıflatır; birinde sağlanan gelişme, diğerlerini
de destekler.
Bu haklara ve özgürlüklere sahip olmak insan olmanın ve in
san onuruna yakışır bir hayat sürmenin ilk şartıdır. Bir insanın
onurunu kıracak şeyler yaşaması aslında bütün insanlığı yaralar,
yaralamalıdır. Çünkü insanın diğer canlılardan ayrılan en önemli
tarafı, bilinci ve onurudur. Bunların zedelenmesi esasen insanlık
anlayışının zedelenmesi anlamına gelir.Hak, tartışılmaz olan ve herkes tarafından kabul
edilmesi, sahibine ulaştırılması gereken şeydir.
Adalet, hakka saygı gösterilmesini zorunlu kılar.
Bu ise ahlâkî sorumluluk ve hukukî yaptırımla
yoluyla sağlanır.
insan haklarının ve özgürlüklerinin kabulü,
bütün insanların hak ve saygınlık açısından eşit
ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır.
Bu hak ve özgürlükler, her bir bireye bağım
sız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme
imkânları sağlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.