TEKERLI

TEKERLI
resinde d çadan ol sağlayan denince il leğidir. Mf zılarda İ.C leklere rai vaş arabc ze törenli da görüle İ.Ö. 1800’ luoması c yol açtı. E lekler üz« İ.Ö. 17. eden, Hik: bir kavimi dan sonra ler, Yunanl lekli arab< bulunması ğa büyük i lek, sayısı; oluşturdu, madiği yer taşıma am teknik uygı lir. Kasnak esasına da
2056