TEK EĞRİLİ OSİLOSKOBUN DÜZENLENMESİ

Tek çizgi osiloskobu olarak da adlan-dırüan tek eğrili osüoskop, havası iyice boşaltılmış konik-silindir biçiminde, camdan bir katot tüpü içerir; koninin flüorışıl (fotoyayıcı) bir maddeyle içerden sıvanmış olan tabam ekranı oluşturur. Silindirin içinde “elektron tabancası” adı verilen elektronik bir bütün, katot ışınları demetini sağlar. Bu bütün, bir T teliyle ısıtılan elektron yayıcı bir oksit tabakasıyla kaplı, metal elektrodun oluşturduğu bir katot, “lektron demetinin şiddetinin ayarlan-

sağlayan negatif bir elektro (W, Wehnelt elektrodu), demeti yc ğunlaştırma ve elektronları hızlandı] mada kullanılan A,, A2, A3 anotlar: ya da katoda göre pozitif yüklü çeşit li elektrotlar içerir. Elektron deme! için değişik elektrotlar elektronik bi optik sistem oluştururlar; bu sistemi] işlevi, bir mercekler sistemininkiylı (ışık demeti için) benzer özellikler ta şır. Sistemin ayarlanması, elektrotla ra uygulanan gerilim değiştirilerel yapılır; böylece aygıtı kullanan kişi a ya da çok büyüklükte veya az ya d£ çok ışıklı bir spot elde edebilir. Ekraı üstüne ulaşan elektronların, tüpüı bu bölümünde toplanmadığını belirt mek gerekir; bunlar tüpü besleyer kaynağın pozitif kutbuna doğru gider ler (ekran camına tutturulan bir bağ lantı bu elektronların kaynağa doğrı: geri dönmelerini sağlar, çünkü cam iyi bir yalıtkan değildir). Bir Uy geriliminin uygulandığı yatay bir L ,, L -levha çifti, düşey sapmayı (Oy’ye göre) sağlayan bir elektrik alanı oluşturur; bir Ux geriliminin uygulandığı L.. L’2 düşey levha çiftiyse yatay sapmalı (Ox’e göre) elektrik alanı meydana getirir. Ayarlanabilir olan sürekli gerilimler, spotun, ekranın herhangi bir noktasında kalması için, bu sapma levhalarına uygulanabilirler. Bir amplifikatör, düşey sapma levhalarına uygulanan Uy gerilimini uygun bir sapma elde etmek için ekrana uyarlamayı sağlar. Yatay sapma levhalarına uygulanan gerilim, aygıta eklenen ayarlanabüir frekanslı testere dişli bir gerilim üreteci tarafından sağlanır; bu, sabit bir hızla (x yerdeğişimi zamanla orantılı) soldan sağa ve ani bir dönüşle sağdan sola (spotun geri dönüşü ekran üstünde görünmez) ekranın taranmasını sağlar.

Eski Mısır dininde ölüler tanrısı. Bütün Eskiçağ boyunca tanınmasını sağlayan bir efsanenin kahramanı olan Osiris’in, eski inançların doğmasında büyük payı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.