Teheccüd Namazı ve Buna Peygamberimizin Hayâtı Boyunca Devam Edişi :

Beş vakit Namaz farz kılınmadan önce, gecenin geç vakitlerin^ kadar, uzun sûreler okunarak gece Namazdı (Teheccüd) kılmak farzdı. (Müzzemmü: 2-4).

Bu, bir yıl devâm etmiş, Namazda uzun müddet dikilmekten Müslümanların ayaklan şişmişti.

Nihâyet, beş vakit namaz farz kılınınca, Teheccüd Namazı, Müslü-manlar hakkında hafifletildi ve nâfileye çevirldi. (Müzzemmü: 20) (19).

Peygamberimiz, Teheccüd Namazım, hayatları boyunca Vitirle birlikte on üç, sonralan —iki rekâtım bırakarak— on bir rekât olarak k

ılmaya devâm etti.

Vefâtı sıralarında da, dokuz rekât olarak kıldı.

imâm-ı âzam Ebû Hanîfe’ye göre de: Vitir ve Sabah Namazının sünneti ile birlikte on üç rekât olarak kılardı (20).

Peygamberimizin Beş Vakit Namazı Kılışı:

Namaz, Abdestli olarak kılınır. (Mâide: 6).

Peygamberimiz de «Namazın anahtarı, Tahâret, yâni Abdestli olmaktır.» buyurmuşlardır. Abdestsiz Namaz olmaz ve kabul olunmaz.

Ibn-i İshak, ibn-i Hişam – Sîre, c. 1-2, s. 263.

(18) Ibn-i ishak, Ibn-i Hişam – Sîre, c. 1-2, s. 342.

(19) Ebû Dâvûd – Sünen, c. 1, s. 309, Nesâî – Sünen, c. 3, s. 200.

(20) Ebû Dâvûd – Sünen, c. 1, s. 314, Ebû Hanîfe – Müsned, s. 20.

(21) Tirmizî – Sünen, c. 1, s. 9, Dârimî – Sünen, c. 1, s. 175.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*