TEF

TEF, tarihi çok eski olan ve Türk müziğinde de usul vurmakta kullanılan bir alet. Bir kasnağın yalnız bir tarafına bir deri geçirilerek ve kasnağın yanında açılmış yarıklara ziller yerleştirilerek yapılır. Zilleri pirinçtendir ve çoğunlukla çifttir. Zilsiz olanlar da vardır. Tef sol elle tutulup omuz hizasına kaldırılarak çalınır. Fasıl heyetlerinde baş okuyucu aynı zamanda tefle usul tutarak faslı da yönetir. Tefin Sümerler zamanından beri kullanıldığı bilinmektedir. Eski Arap ve İran müziklerinde de tefin önemli bir yeri vardı. Tef daha sonra Güney ve Orta Avrupa’ya, Ispanya’ya ve Güney Amerika’ya kadar yayılmıştır.
TEFENNİ, Burdur iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba, ilce topraklarının orta kesimini Tefenni Ovası kaplar. Ovanın batısında Eşler Dağı (1.830 m.), güneyde de Bozdağ (1.684 m.) vardır. Önemli akarsuyu Bozçay’dır. İrili ufaklı birçok gölden en önemlisi Karataş Gö-lü’dür. Tahıl ve şekerpancarı tarımı yapılır. Yüzölçümü 835 km.2, ilçe nüfusu 13.667, merkez nüfusu 5.458 (1990).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*