TECER, Ahmet Kutsi

TECER, Ahmet Kutsi (1901 Kudüs-1967 İstanbul), şair, yazar. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı (1930). Edebiyat öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği ‘görevlerinden sonra Adana ve Ur-fa’dan milletvekili seçildi (1942-1946). Halkevleri müfettişliği, Paris’te kültür ataşeliği, Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yaptı. Ölümünden bir yıl önce emekli oldu. Dergâh, Milli Mec-mua’daki (1921-1925) ilk deneylerinden sonra Varlık, kendi yayımı Görüş ve Oluş, Kalem, Yücel, Ülkü, İstanbul, Türk Düşüncesi (1930-1954)
dergilerinde yazdı; uzun süre Ankara Halkevi’nin Ülkü dergisini yönetti. Şiir ve yazılarıyla “bizim için şiir, bizim için tiyatro, bizim için roman…” anlayışından hareket ederek kendi deyişiyle “milli ve halkçı” olduğuna inandığı bir sanat görüşüne bağlandı. Ülkü’yü yönettiği yıllarda da bu görüşle hareket etti. Hece vezniyle şiirler yazdı. Halk şiir kaynaklarından esinlendi, lirik bir dil kullandı. Yapıtları: “Şiirler“ (1932), “Köylü Temsilleri” (inceleme, 1940), “Kö-roğlu” (oyun, 1969), “Köşebaşı“ (o-yun 1964), “Bir Pazar Günü” (oyun, 1959), “Satılık Ev” (Oyun, 1961).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.