TEBÜK SEFERİ

TEBÜK SEFERİ, İslam dininin kurucusu Muhammet’in Kuzey Arabistan’da Tebük kentine yaptığı sefer (630). Muhammet, Suriye ile Medine arasında ticaret yapan bazı tüccarlardan, Suriyelilerin, Bizans imparatorluğu’nun emriyle Müslüman-lar a karşı bir ordu hazırladıkları haberini aldı. Bunun üzerine 30.000 kişilik bir ordu hazırlandı. Muhammet’in komutasında Kuzey Arabistan’da Tebük’e kadar ilerlendi. Bu sefer sırasında BizanslIlar ve Suriyelilerle hemen hiçbir çarpışma olmadı. Yol üzerindeki bazı kabileler egemenlik altına alındı.
TECAHÜLİ ARİF, bilinen ya da yaşanan bir duyguyu, düşünceyi, davranışı ya da durumu bilmez görünerek anlatma sanatı. Amaç, anlam inceliği yaratmaktır.
TECELLİ, görünme, belirme. Tasavvuf terimi olarak Tanrı’nın evrende, insanda, nesnelerde görünmesi anlamında kullanılır. Tasavvufa göre evrende var olan her şey Tanrı’nın birer tecellisidir. Vahdet-i vücut (vücudun birliği) görüşü de tecelli düşüncesine dayanır. Tanrı’nın Tur Da-ğfnda Musa Peygamber’e görünmesi de tecelliyle ilgilidir.