TEBRİZ

TEBRİZ, İran’da, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan büyük ticaret ve endüstri ksnti. Rizaiye Gölü’nün 65 km. doğusunda, Sahand Dağı’nın kuzeyindedir. 1.350 m. yükseklikte bulunan kent Türkiye ve
ve halife-ınmasıyla ve Hürri-esteklen-kaç şube göstere-
hağı kıyı-714 km. Uaset ya tiu. Ken-lüyük ka-f tarafın-ffüz Kantin Eski t ayrıntılı Jriuk dö-tanınma-aratorluk ûyük ge-tenofisler de kent, Mdu. Nii’ tapınak-a. Delta’ Ikte geri-Nemeos-» çöktü, a Luksor kalıntılar
B mil ya (CaC03) ^az, sarı ili. göze-içük de-, ıdan olu-neminde lüzde de rinde te-edir. Te-ıto üreti-: kullanı-ım boya tebeşir-ra tahta-ırs aracı azı tebe-tırlanmış
kzerbay-n büyük aiye Gö-Sahand 350 m. Irkiye ve
Sovyetler Birliği’nden gelen yollar üzerinde, bu iki komşuyla İran arasındaki ticaretin başlıca merkezidir. Ayrıca dokumacılık, halı, deri eşyalar, sabun, boya vb. gibi endüstriler kurulmuştur. Çoğunluğu Türk olan
929.000 nüfusu vardır.