TAVUK (Gallus domesticus)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

TAVUK (Gallus domesticus)Yaşadığı Yerler: Evcil olarak kümestavşanından
başka yanm metre boyunda “İri bataklık lerde; serbest yaşayan yabanî türler de vardır. Kümes hayvanlarının en
kalabalık grubunu teşkil
eden tavuk civcivleri ila
Son derece besleyici eti
ve yumurtası ile insanların
temel gıda maddelerinden
birini teşkil eden
tavuk, dünyanın her
tarafında bol olarak beslenir.
Eti ve yumurtası
için yetiştirilen ve bölgelere
göre değişen
çeşitli cinsleri vardır.
Aile hayatları gelişmemiş
olmakla beraber,
gerek kuluçka döneminde,
gerekse civcivlerin
büyüme sırasında
anne tavuk yavrularının
başından bir an bile
ayrılmaz. Bu durum civcivler
büyüyüp, kendilerine
bakabilecek
durumdaki piliç haline
gelinceye kadar devam
eder.Özellikleri: Orta büyüklükte, kısa kanatlı, yerde
yaşayan bir kuş. Ayaklan eşelemeye ve koşmaya uygundur.
Çoğunlukla nebatî besin yer.
Omrii: 15-20 yıl.
Çeşitleri: Leghom, Minorka, Dorking, Beç, Denizli,
Cebeci, Gerze, İspenç tavuğu, Tepeli tavuk meşhur
cinslerdir.
Orta büyüklükte, vücudu yandan basık, gagası kuvvetli,
ayaklan eşeleyici, kısa veya yuvarlak kanatlı dişi bir
kuş. Erkeğine horoz, yumurtadan yeni çıkan yavruya
civciv, bir yaşından küçüğüne piliç denir. Başının üzerinde
kırmızı renkli etten bir ibik bulunur. Gaganın
altında da buna benzer etli iki parça sarkar. Ayaklannda,
üçü önde, biri arkada olmak üzere dört parmak
vardır. Gözleri başının iki fanında olup, üçer göz kapa­
ğına sahiptir. Üçüncü perde gözü fazla ışıktan korur.
Kuyruk; horozlarda büyük, tavuklarda küçüktür.
Küçük kanatlı olduklanndan ancak kısa mesafede uçuş
yapabilirler. Mideleri diğer kuşlarda olduğu gibi üç
bölümdür. Yemler önce kursağa, sonra ön mideye
geçer. Son olarak katida sindirilir. Tavuklar yuva yapmaz
Yerde veya ağaç dallannda tünerler. Tavuklar
sıcak kanlı hayvanlardır. Genel olarak vücut ışılan
40,5-42°C’dir. Kuluçkaya yattıklannda yumurtalan
çevirerek devamlı hepsine aynı ısıyı vermeye çalışırlar.
38 ve 41 derecelerde de civciv çıkabilir. En ideal ısı 39-40 derecedir.Endüstriyel bir
kuluçka makinasında
kuluçkaya
bırakılan yumurtalar.
Değiş­
meyen yeterli
sıcaklık ve
uygun ortamın
hazırlandığı bu
makinalarla çok
sayıda civciv
çıkarılabilir. küçük olan tavuklann ışılan iri
tavuklardan fazladır. Böyle tavuklar daha erken civciv
çıkarır. Tavukta kuluçka müddeti genel olarak 21 gündür.
Legorin tavuklannın vücutları küçük, harareti ise
fazla olduğundan 20 günde civciv çıkanrlar.
Brahma tavuklan daha iri ve vücut hararetleri daha
azdır. 21 günde bile civciv çıkarmazlar. Ancak bir iki
gün sonra çıkanrlar. Hasta tavukların vücut ısısı genellikle
düştüğünden, çoğu civciv çıkaramaz. Evcil tavuğun
atası “Bankiya” tavuğudur. Bugün yeryüzünün çoğu
bölgelerinde et ve yumurtası için büyük çiftliklerde
tavuk yetiştirilir. İyi bir tavuk yılda 250-300 yumurta
verir. Aralık ve Ocak aylannda tüy değiştirdiklerinden
yumurtlamazlar. Horoz tarafından döllenmiş yumurtalardan
civciv çıkar. Döllenmemiş yumurtalardan civciv
çıkmaz. Yumurta besleyici bir gıdadır. Yumurtalıkta
meydana gelen yumurta sansı, yumurtalık kanalından
geçerken üst kısımdan salgılanan yumurta akına bulanır.
Aşağı inerken de üstü kireçlenir. Bu yumuşak
kabuk hava ile temas edince sertleşir. En önemli tavuk
cinsleri Minorka, Lehgom, Arden, Dorking, Beç,
Nemse, Fizan ve denizlidir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.