TASVİR BETİMLEME

TASVİR BETİMLEME

TASVİR BETİMLEME
TAŞ, bazı kayaçlardan kopan ya da koparılan ve türlü yapı işlerinde kullanılan sert madde. Tarihöncesi dönemlerde insanoğlu, ufalanmış kayaç parçalarını yan yana dizerek ya da üst üste koyarak bugün “me-galitik anıtlar” denilen ve hâlâ bazı yerlerde izlerine rastlanain büyük yapılar meydana getirdi. Tunç devrinde taşı işleyebilecek araçlar yapıldı. O zamandan beri taş, uzun süre yapı işinin ana maddesi oldu. Yapıda kullanılan taşın belirli niteliklere sahip olması gerekir. Bunların başında sertlik ve katılık gelir. Yapı taşının dayanıklılığı yani atmosfer etkilerine karşı koyabilmesi de önemlidir. Taşın işlenebilir, istenen boyutlar ve biçimlerle parçalara ayrılabilir olmasının yanı sıra sıkıştırmaya ve yontulmaya elverişli olması da gerekir. Taşın rengi ise, süsleme amacıyla kullanıldığı zaman önem taşır. Yapılarda en çok kullanılan doğal taşlar kalkerlerdir. Bunlardan hem duvar yapmak hem de süs ve harç malzemesi olarak yararlanma olanağı vardır. Granit, porfir ve trakit de yapı için aranan taş çeşitleridir. Yapı işinde kullanılan taş, biçimine göre “kesme taş”, “kırma taş”, “moloz taş”, “çakıl taş”, örgüdeki yeri ve görevine göre de “bağlama taşı”, “boylama taşı”, “enleme taşı”, “koltuk taşı”, “köşe taşı” gibi özel adlarla anılır.