Kategoriler
wiki

TAŞOCAĞI ;

. Yapı işlerinde kullanılan kayaçların çıkarıldığı yer. —ANSİKL. Taşocağı, yapılarda kullanılan kesme taş, kayağantaş, alçıtaşı, değir- mentaşı, kireçtaşı, kum, kil, yalıtım maddeleri gibi her türlü taş ve malzemenin üretildiği işletrpelere verilen addır. Taşo- cakları açık işletme ya da yeraltı işletmesi şeklinde olabilir. Taşocaklarına ilişkin kurallar bir tüzükle düzenlenmiştir. Buna göre ocak hangi arazide meydana çıkarsa açma ve işletme hakkı o arazi sahibine aittir. Maden yasası’na göre, madenler bulundukları arazinin mülkiyetine bağlı olmadıkları, devletin hüküm ve tasarrufu altında oldukları halde, taşocakları, meydana çıktıkları arazinin mülkiyetine ait olmaları nedeniyle önemli bir farklılık gösterir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.