Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Taşlar Üzerine Kuran Okumak

Yağmur talep etmek güzel bir emirdir. Tabiîn-i Kirâmdan Haşan el-Basrî, îbni Sirîn’den (rahmetullahi aleyhimâ) rivâyet edilegelmiştir. Bu zatlara göre: Yetmiş bin küçük taş üzerine her biri üzerine bir defa olmak üzere şu âyet okunur:VEHÜVELLEZÎ YÜNEZZÎLÜ’L-ĞAYSE MÎN BA’DÎ MA KANA- TU VE YENŞÜRU RAHMETEHÛ VE HÜVE’L-VELÎYYÜ’L- HAMÎD: «Umutsuzluğa düşmelerinin ardından yağmuru indiren, rahmetini yayan O’dur. O, övülmeğe lâyık olan dosttur,»

Ve şu duâ da her yüz taşın başında okunur:


«Allah’ım! Kulların günahları sebebiyle beldelerini helâk etme Ama şümûllü olan rahmetinle bize çokça su ver. Onunla topraklarımızı dirilt, kullarının susuzluğunu gider. Şüphesiz ki sen her şeye kaadirsin..» Sonra okunan taşlar akan veya durgun bir suya atılır. Bu tarz istek çok meşhurdur. Yine yağmur istek konusunda hayret uyandıran havâss- tan ve garip esrardan biri de şudur: Kim şu âyeti erkek atın kuru kafası üzerine yazıp onu bir akara ya da durgun suya atarsa, Allahü Teâlâ rahmet indirir.

Yağmur istek ve ihtiyaç nisbetinde yağınca kuru kafa sudan çıkarılır. Ancak ne var ki suya atılan kafa kemiği temiz ve yıkanmış olmalıdır. Bu da bir çok kereler tecrübe edilmiştir. Kuru at kafası üzerine âyeti yazan kimsenin sâlih ve âbid bir kişi olması ve iki rek’ât namaz kıldıktan sonra yazması, istiğfarda bulunup insanların efendisi Muhammed’e (SA.V.) salât ü selâm getirdikten sonra bu işe başlaması tavsiye olunur, tmam Dumeyrî Hazretleri bu hususu Havâss-ı Kur’ân adlı kitabmda nakletmiştir. Mağrib memleketleri halkı aşağıdaki

SALÂT-Î NARİYYE ile yağmur isteğinde bulunurlar :

Meâli: «Efendimiz Muhammed (S.A.V.) üzerine kâmil sa- lât ve tastamam selâm olsun! O Muhammed ki düğümler O’nunla çözülür; sıkıntı ve üzüntüler O’nunla sevince dönüşür; ihtiyaçlar O’nunla yerine getirilir; arzulanan şeylere O’nunla erişilir; güzel sonuçlar O’nunla elde edilir; O’nun güzel ve çekici yüzüyle bulutlar yağmur verir. Salât ü selâm O’nun hanedan ve yâranları, dost ve ahbapları üzerine, her an olsun; sana ma’lûm olan şeyler sayısınca..» Böylece Mağrib ülkeleri halkı salâvatı tek mecliste 4444 defa okur, bununla arzu ve isteklerine sebep tutunurlar. Mak şadlarının yerine gelmesi için, arzularının gerçekleşmesi için Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’den şefaat dilerler. Rivâyet edildiğine göre: Resûlüllah’ın (S.A.V.) torunu, Hazret-i Hüseyn’in oğlu Zeynel Âbidîn Hazretleri, bu salâvatı yüce dedesi Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz üzerine okurdu. Biz ileride bu salâvatm havâssmı kendi konusunda yeteri kadar açıklayacağız, inşaallahü teâlâ.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...